„To pro nevidomého člověka nemá naprosto žádnou informační hodnotu a považujeme to za skutečnou diskriminaci," řekl Volejník novinářům v Havlíčkově Brodě před zahájením devátého celostátního shromáždění SONS. Podle Volejníka takový způsob překladu zpravodajských informací, až na výjimky, jiné televize nepoužívají. SONS si prý o navrácení mluveného překladu cizojazyčných vstupů s ČT bez výsledku píše už od září 2012.

Volejník má výhrady k inkluzi, tedy k začleňování dětí se specifickými potřebami do běžných škol. Nová pravidla budou platit od září. Nevidomé děti při běžné výuce podle něj dostávají informace pouze mluveným slovem a zůstávají tak v zásadě negramotné, protože nemusí číst a psát, nebo jen málo na počítači. Uspět podle Volejníka může jen velmi nadané nevidomé dítě s dobrým zázemím. „Nicméně domníváme se, že většině nevidomých dětí a dětí se zbytky zraku inkluze škodí," řekl.

Nevidomé děti z běžných škol jsou prý obtížněji zaměstnatelné, protože třeba ani nejsou schopné napsat životopis bez mnoha gramatických chyb. Na speciálních školách podle Volejníka školáci trénují i čtení a psaní. Uvedl, že mezi nevidomými v Česku činí nezaměstnanost 80 procent. Vysoké číslo je prý ale dáno i předsudky zaměstnavatelů vůči zrakově postiženým.

SONS je organizací s celostátní působností se zhruba 9000 členy. Nevidomých a zrakově postižených je podle jejích údajů v Česku kolem 100.000.