Ostatky kardinála Berana budou v souladu s jeho poslední vůlí převezeny do Prahy za dva týdny. V katedrále bude také umístěna socha sv. Vojtěcha, světce, jemuž kardinál Beran zasvětil duchovní obnovu po nacistické okupaci a v době hrozící komunistické totality.

Papež František povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana počátkem roku. Tělo je pohřbeno v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti. Kněz zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství a církev usiluje o jeho blahořečení.

Kardinál Josef Beran.
Ostatky kardinála Berana budou v Praze uloženy do hrobu 23. dubna

Poté, co budou ostatky kardinála Berana 19. dubna ve Vatikánu vyzdviženy, budou po příslušných poctách následující den odpoledne dopraveny do Prahy. Po několika zastávkách budou umístěny ve Strahovské bazilice. V sobotu 21. dubna vyjde procesí s ostatky kardinála Berana ze Strahova na Hradčanské náměstí. V katedrále sv. Víta bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka sloužit mši, během níž bude vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha. Po ní bude rakev s ostatky kardinála vystavena po tři dny k veřejné úctě. Po večerní bohoslužbě 23. dubna bude uložena v katedrále, nikoli však pod zem, ale do nově zřízeného sarkofágu ve zmíněné kapli.

Kardinál Beran bude pohřben na svátek sv. Vojtěcha, českého patrona, který je také úzce spjat s pražských arcibiskupstvím. Pozici pražského arcibiskupa se říká stolec svatého Vojtěcha. V souvislosti s uložením Beranových ostatků by podle mluvčího pražského arcibiskupství Stanislava Zemana měla být představena stříbrná socha sv. Vojtěcha, jež bude umístěna v katedrále. To bylo také přání kardinála Berana.

Kardinál beran v USA
Věřící chtějí převézt ostatky kardinála Berana

Kaple Bartoňů z Dobenína je v katedrále nalevo blízko hlavního vstupu a Nové arcibiskupské kaple, do níž byl před rokem uložen zesnulý kardinál Miloslav Vlk a nacházejí se v ní také ostatky kardinálů Františka Tomáška (1899 až 1992) či Karla Kašpara (1870 až 1941).

Josef Bartoň byl 17. června 1912 jmenován rytířem z Dobenína. Bartoňové se tak stali posledním českým šlechtickým rodem, v roce 1919 bylo používání šlechtických titulů zákonem zakázáno. Členové rodu se svou finanční podporou zasloužili mimo jiné o dostavbu katedrály a výzdobu kaple.