V polovině své oživovací cesty jsou nyní Lesy ČR. Od začátku roku převedly do své správy 46 z celkově uvažovaných 106 honiteb, které doposud spravovaly myslivecké spolky. Účel této změny v majetkové struktuře byl jasně daný. Víc otevřít les mladým myslivcům.

„Mladí lidé, kteří se chtějí v myslivosti uplatnit, se dnes těžko do spolků dostanou. Často se totiž jedná o uzavřené komunity, které mezi sebe nové členy nepustí. Rádi bychom to změnili a adjunktům i technickým pracovníkům výkon práva myslivosti umožnili,“ odůvodňoval na začátku roku tento krok ředitel státního podniku Dalibor Šafařík.

Lesy ČR už mají první údaje o prodaných povolenkách k lovu zvěře v revírech, které nově opět spravují. Pochvalují si je. „Počáteční zájem o dlouhodobé povolenky byl velký, zatím jsme jich vydali osmdesát. Jinak honitby přecházejí do naší režie postupně podle ukončení platnosti smlouvy s původními nájemci,“ informovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Je to smutné, tvrdí myslivci

Její entuziasmus však brzdí předseda Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) Jiří Janota. Podle něj rozhodně není čas na to, aby se za nový systém mohly Lesy ČR plácat po ramenou a otevírat šampaňské. „Na slavení to rozhodně není. Naopak je to číslo smutné. Kdyby bylo kolem tisíce, tak zatleskám, ale tímto krokem moc mladých lidí do svých řad nepřivedou. Naopak těm starým zavírají dveře,“ míní Janota.

Své povzdechy opírá o jasná čísla. „Teď sebrali honitby 46 spolkům, kde bylo v průměru kolem 20 myslivců. Přes tisíc z nich tak nyní reálně přišlo o možnost vykonávat právo myslivosti,“ doplnil předseda ČMMJ.

close Ilustrační foto. info Zdroj: Shutterstock zoom_in Ilustrační snímek

Podle něj však ještě větší rozevření nůžek čeká na myslivce na podzim. „To se uskuteční druhé kolo převzetí honiteb. A když uvážím, že padesát procent těch, kteří o ně přišli nyní, jsou právnické či fyzické osoby, budou se o ně zajímat víc, a tím pádem se tyto honitby prakticky pro mladé uzavřou,“ uvedl Janota.

Dvojí ceny

S čím naopak ČMMJ souhlasí, je nastavení cen loveckých povolenek. Lesy ČR je rozdělily do dvou kategorií. „Pokud se loví pouze srnčí zvěř a prasata, stojí povolenka deset tisíc korun ročně a zájemce se zavazuje k ulovení minimálně pěti kusů spárkaté zvěře,“ informovala Jouklová. V honitbách, kde se loví víc druhů zvěře, stojí povolenka patnáct tisíc korun a zájemce se zavazuje ulovit minimálně deset kusů spárkaté zvěře.

„Povolenka však není nároková. Záleží na vedoucím lesní správy či závodu, zda této možnosti vůbec využije, nebo splní plán lovu vlastními zaměstnanci,“ doplnila mluvčí Lesů ČR.

Podle ní je o povolenky i velký zájem i od zahraničních myslivců. „Zahraniční lovci mají zájem zejména o lov trofejové zvěře. Pak je s loveckým hostem sepsána standardní smlouva o poplatkovém lovu,“ uvedla Jouklová.