Hejtman Jiří Zimola po jednání sdělil, že spolupráce tří koaličních stran je minulostí. "Hnutí ANO podle očekávání oznámilo, že nemá zájem na dalším pokračování koalice. Nyní budeme hledat jiné koaliční uspořádání, naším zájmem je, aby se život v jižních Čechách nezastavil a pokračovaly naplánované akce," řekl Jiří Zimola.

Doplnil, že sociální demokraté coby vítězové voleb se nyní budou snažit hledat novou formu koaličního uspořádání, mají v plánu sejít se se zástupci ostatních stran, které mají mandáty v krajském zastupitelstvu. Nicméně připustil, že už je možná načtrtnuta jiná, středopravá nebo pravá koalice bez účasti ČSSD. "Skončíme-li v opozici, budeme opoziční práci dělat velmi důsledně," doplnil hejtman.

Vyjednávací tým hnutí ANO podle jeho slov přišel na pondělní smírčí jednání s požadavkem na personální změny v jihočeských nemocnicích a také na postech radních za ČSSD.

Obdrží-li hejtman návrh na svolání mimořádného jednání zastupitelstva kraje, který musí podepsat alespoň 19 krajských zastupitelů, ujistil, že toto jednání svolá v zákonné lhůtě.

Krajská předsedkyně hnutí ANO Radka Maxová po ukončení smírčího jednání uvedla, že pokud ČSSD nepřistoupí na jejich požadavky týkající se odchodu Bláhy z postu předsedy představenstva a dalších funkcí, koalice dál nemůže fungovat. „Naše další spolupráce s ČSSD je možná pouze za změny současných radních, tzn. Jiřího Zimoly, Ivany Stráské, Jaromíra Slívy a Jaromíra Nováka. Ti o kauze Lipno věděli a obhajovali vysoké platy v představenstvu Jihočeských nemocnic. Také se nám nelíbila uvolněná funkce předsedy dopravního výboru, tedy Antonína Kráka," uvedla Maxová důvody pro rozvázání koaliční spolupráce.

„Celých 18 dnů od posledního jednání zastupitelů jsme čekali na sebereflexi a vyhodnocení situace. K tomu bohužel nedošlo, a přibyly další nepřijatelné skutečnosti: hejtman nemluvil pravdu ohledně ovlivňování médií a Martin Bláha se vyjadřoval k tomu, co mu nepřísluší. Jeho nařknutí členů ANO, že chtějí ovládnout krajské zdravotnictví, považujeme za manažerské selhání, protože nemá žádným způsobem zasahovat do jednání politických stran," dodala Radka Maxová. Hnutí ANO chce co nejdříve vyvolat jednání o budoucí koalici, prý i s ČSSD, pokud budou splněny známé požadavky. Hnutí jako první osloví ODS, Jihočechy a KDU-ČSL. KSČM zatím mezi vyvolenými není. Jako potenciálního hejtmana budou podle Radky Maxové podporovat první náměstkyni hejtmana Lucii Kozlovou.

Vývoj kauzy:
Na posledním jednání krajského zastupitelstva vyčetla opozice hejtmanu Jiřímu Zimolovi a jeho náměstkovi Jaromíru Slívovi stavbu dvou rekreačních objektů na Lipně. Kámen úrazu je podle opozice v tom, že dvě chalupy staví pro své „nadřízené" člen vedení firmy Jihočeské nemocnice, a. s., Martin Bláha, který podle opozice bere za práci pro kraj ročně přes sedm milionů korun. Oba politici z ČSSD ale zdůraznili, že chalupy si mají po dokončení odkoupit. A Martin Bláha označil celou kauzu jen za útok na svou osobu.

Zástupci tří partají řešili, jestli byla, nebo nebyla minulý týden porušena koaliční smlouva. A to ve chvíli, kdy ANO 2011 navrhlo zařadit na jednání bod, který by se zprostředkovaně mohl dotknout „kauzy Lipno“. Návrh zněl – jednat o personálním obsazení vedení společnosti Jihočeské nemocnice, a. s., což se mohlo dotknout Martina Bláhy, který na Lipně staví rekreační objekty pro hejtmana Jiřího Zimolu a jeho náměstka Jaromíra Slívu (oba ČSSD). Ti si mají později objekty odkoupit.

Výše zmíněný bod, který se měl týkat Jihočeských nemocnic, a. s., se ale na jednání krajské rady nepodařilo prosadit. A strany se pak nemohly shodnout na tom, jaký má být další postup a jestli dochází, nebo nedochází k porušení koaliční smlouvy.

Nejsilnější strana v zastupitelstvu, ČSSD, tvrdila, že koaliční smlouva porušena nebyla. V pátek to konstatoval hejtman Jiří Zimola.

Podobný názor měl i Pavel Hroch z hnutí JIHOČEŠI 2012. Podle Pavla Hrocha se koalice původně dohodla, že se k situaci kolem Martina Bláhy a zmíněných objektů vrátí až před řádným květnovým zastupitelstvem, až se bude možné seznámit se všemi potřebnými podklady. A požadavek ANO 2011 na dřívější jednání o personálním vedení nemocnic vnímal Pavel Hroch jako krok nad rámec dohod z počátku týdne uvnitř koalice.

Přitom například odměňování zástupců kraje ve vedení nemocnic je podle Pavla Hrocha pro jeho stranu důležitým tématem. „Pro nás je to velice zásadní,“ zdůraznil Pavel Hroch, že o věci se chce s koaličními partnery bavit. Ohledně koaliční smlouvy je ale politik toho názoru, že porušena nebyla, a s tímto stanoviskem půjde i na dnešní večerní jednání.

Zástupci ANO 2011 ale mínili, že koaliční smlouva porušena byla.