Cílem označení je propagace evropského rozměru dané památky a zajištění informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které její význam umí sdělit veřejnosti.

Čtěte také: Evropské dědictví? Akropole, papežský palác… a Zlín

"Památky Velké Moravy porotu zaujaly z několika důvodů. Areál Mikulčice - Kopčany je jedinečným archeologickým nalezištěm, ale též historickým místem setkání a propojení západní a východní kultury s přicházejícím křesťanstvím. Jeho podíl na formování střední Evropy je jednoznačný," uvedla předsedkyně poroty a ředitelka NPÚ Naďěžda Goryczková. Nadnárodní česko-slovenská nominace je podle ní odrazem evropské spolupráce. Archeologický areál je také jedním z míst, které ČR dlouhodobě uvažuje nominovat na seznam světového dědictví UNESCO.

Označení Evropské dědictví má upozornit na příklady přírodního a kulturního dědictví, které sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy či pomáhají Evropanům poznávat historii Evropy a společné kulturní dědictví založené na společných hodnotách, jako jsou demokracie a lidská práva.

Tato kriteria dle poroty naplňuje i nominace města Poličky - Odkaz hudebního skladatele Bohuslava Martinů všem jeho domovům - Poličce, Evropě, světu. Světově uznávaný skladatel Martinů prožil většinu svého života v cizině, ale nikdy neztratil kontakt se svou vlastí a rodným krajem.

Výběr pamětihodností, které ponesou označení Evropské dědictví, se děje ve dvou fázích. Národní porota vybere maximálně dva uchazeče, které země vyšle do evropského kola do Bruselu. Zástupci Evropského parlamentu, Evropské rady, Evropské komise a Výboru regionů mají konečné slovo. Označení Evropské dědictví však mohou udělit jen jedné pamětihodnosti z každého členského státu. Znovu se bude titul udílet v roce 2019.

Čtěte také: Vítkovice mají známku Evropského kulturního dědictví

V roce 2015 se po několika letech příprav uskutečnilo první řádné kolo soutěže. Prvním českým statkem, který byl na seznam zapsán, se stal přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.

Národní porota ve druhém ročníku nyní vybírala ze sedmi uchazečů. Kromě památek Velké Moravy a odkazu Martinů se o národní nominaci ucházel soubor architektonických prací Adolfa Loose v Plzni, Klášter Broumov - krajina Broumovska, hrad Templštejn, tradiční vodoléčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze a Židovské muzeum v Praze.