„Budete-li pozváni na pálení čarodějnic, měli byste vědět, že stále platí omezení spojená s šířením nemoci covid-19. Konkrétně je dovoleno pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, a je třeba zachovávat odstup od jiných osob nejméně dva metry. Za těchto okolností není uspořádání čarodějnic pro širokou veřejnost příliš představitelné,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

ON-LINE zpravodajství
ke koronaviru

Lidé navíc nesmí zapomínat ani na povinnost nosit roušku chránící ústa a nos. Platí též omezení konzumovat potraviny a nápoje na veřejnosti a v místě jejich prodeje. To je možné pouze v nezbytně nutných případech, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, přičemž je třeba vzdálit se od prodejny či výdejového okénka alespoň 10 metrů.

Plánujete-li soukromé pálení čarodějnic na neveřejném prostranství, tedy na místě, kam nemají přístup náhodní příchozí, musíte dobře zvážit požární rizika, která jsou spojená s dlouhotrvajícím suchem. „Otevřený oheň představuje velké riziko požáru. Nepodceňujte ho a řiďte se opatřeními, radami a doporučeními hasičů,“ apeluje na veřejnost Eduarda Hekšová.

Pálení ohňů bude zakázáno

Například Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v minulých dnech oznámil obyvatelům kraje, že pálení ohňů na volném prostranství v tomto období bude pravděpodobně zakázáno. Obdobný postoj hasičů lze očekávat i v jiných částech naší země.

Neznamená to však, že si v úzkém kruhu své rodiny a přátel, za dodržení omezení proti šíření onemocnění covid-19, nemůžete udělat malý oheň k posezení a opečení buřtů. Oheň by ale neměl mít formu vatry a měl by být vždy řádně a důkladně uhašen.

„Mějte na paměti, že v případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při rozdělávání otevřeného ohně můžete být postiženi pokutou až do výše 20 tisíc korun, a pokud svým jednáním způsobíte požár, až do výše 25 tisíc korun. Buďte proto i při své soukromé oslavě čarodějnic opatrní a ohleduplní,“ uzavírá Eduarda Hekšová.