Měly by se hodiny tělocviku zlepšit, aby žáky více bavily?
Hlavně na prvním stupni je to leckdy katastrofa. Zde se přitom tvoří zásadní vztah k pohybu a jedná se také o zlatý věk motoriky. Tělocvik by měli učit tělocvikáři už od první třídy.

Fyzická zdatnost českých žáků se ocitla na kritické úrovni, spojené s vysokými zdravotními riziky
Kondice českých dětí je katastrofální. Stát to zkouší změnit

Česká školní inspekce také doporučuje pořádat více sportovních soutěží. Jak to probíhá u vás?
V okrese Teplice se pořádají pravidelně meziškolní sportovní soutěže. Jenže třeba organizaci fotbalového turnaje dostane na starosti asistentka z první třídy, která se to dozví pět minut předem.

Pořádáte také mimoškolní pohybové aktivity?
Organizujeme vánoční florbalový turnaj, na Velikonoce derby mezi místními školami, před vysvědčením turnaje ve fotbale či vybíjené. Kromě toho chodíme s žáky bruslit, běžkovat, jezdíme na lyžák i cyklisťák a pořádáme turistické výlety do hor.

Takže pohybu mají vaši žáci dost?
Kvůli financím nejedou děti ze sociálně slabších rodin. Tedy právě ty, jež k pohybu nejsou vedeny a trpí nadváhou. Dostaneme je akorát na běžky. Škola si je může dovolit, takže máme dvě desítky párů k zapůjčení. Pořídit sjezdové lyže nebo kola není při dnešních cenách reálné. Zde by pomohla finanční podpora.

Ilustrační snímek
Obézních dětí v Česku přibývá. Vládo, zastav snižování podpory, bouří se sport

Co soudíte o konceptu Aktivní škola od České školní inspekce?
Ta doporučení všichni moji zapálení kolegové nepotřebují. A ti, co je potřebují, si z toho nic nevezmou. To by musela být více direktivní.