Vedoucí Katedry hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství 3. lékařské fakulty UK Pavel Dlouhý dodal ještě hrozivější číslo: „V oboru hygiena každoročně atestují jeden až dva lékaři, ačkoli v ČR je osm lékařských fakult.“ Šéf Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta na včerejší tiskové konferenci zdůraznil, že v rámci zdravotní péče jde na prevenci jen devět procent finančních prostředků.

Chřipka - Ilustrační foto
Kombinace koronaviru s chřipkou může způsobit vážné komplikace

Přitom platí slova děkana 3. LF UK Petra Widimského: „Jako kardiolog jsem za celou svou kariéru zachránil stovky, možná tisíc životů. Hygie- nici to mohou udělat za jediný měsíc.“

Ochrana zdraví

Představitelé oboru, na jehož bedrech leží ochrana veřejného zdraví, proto burcují za změnu nepříznivého trendu. „Poslanci se ve sněmovně právě dohadují o nákupech roušek, místo aby řešili zásadní otázky budoucnosti,“ uvedl Vladimír Valenta. Hygienici zdůrazňují, že jejich profese je pestrá, zajímavá a potřebná. Kromě lékařů se v ní uplatňují přírodovědci, biostatistici, IT odborníci nebo právníci.

Hygienické stanice jsou totiž součástí systému státní správy a jejich pracovníci spadají pod služební zákon. Lékaři tak například musejí skládat jak úřednické, tak odborné kmenové zkoušky. Až do letošního května přitom nemohli být odměňováni jako lékaři v klinických oborech, tudíž jejich platy byly v průměru o 12 tisíc nižší.

Nová krev

Díky novele, která specifikuje náplň činnosti lékařů v orgánech veřejného zdraví, se to nyní změní. Jarmila Rážová i proto věří, že se podaří přijmout 137 hygieniků, epidemiologů a dalších odborníků, jejichž tabulková místa vláda schválila. Je to nezbytné nejen kvůli eventuální druhé vlně koronavirové pandemie, ale i z důvodu celkové prevence nebo kybernetické bezpečnosti.

Koronavirus SARS-CoV-2
Vakcína proti koronaviru? Nejpozději na začátku příštího roku, myslí si Dvořáček

Útok na hygienickou stanici by totiž mohl způsobit nenávratnou ztrátu dat v kritických okamžicích boje s nákazou. Nový předpis též stanovil, že hlavním hygienikem musí být lékař, a uložil hygienickým stanicím a zdravotním ústavům povinnost podílet se na výuce mediků. Právě praxe by mohla k oboru přilákat desítky mladých lidí.