Výzkum zaměřený na profesní stárnutí a možnost vyhoření učitelů středních škol provedli výzkumníci z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity. Syndromem vyhoření je podle výsledků ohrožena čtvrtina jihomoravských učitelů. „Je to alarmující zjištění. Učitelství je vysoce rizikové povolání a nároky na něj stále rostou. Pedagogy navíc ohrožuje také pokles pracovní schopnosti,“ řekl vedoucí výzkumu Petr Hlaďo.

Vyhoření učitele podle vědců negativně ovlivňuje nejen jeho schopnost učit, ale také celé klima školy. „Vyznačuje se ztrátou zájmu o profesi, vyčerpáním a cynismem. Kvůli vyhoření lidé učitelskou profesi i opouštějí,“ vysvětlil Hlaďo. Nejrizikovější skupinou jsou pedagogové mezi čtyřiceti a padesáti lety věku.

Zabránit odlivu učitelů z jihomoravských středních škol chtějí výzkumníci s pomocí společnosti Age Management. „Nyní vytváříme pro učitele program, který zabrání tvorbě pocitu vyhoření a ztrátě pracovní schopnosti. Učitelé v něm budou s proškolenými vedoucími řešit modelové situace, se kterými se v práci denně setkávají,“ uvedla za spolek Ilona Štorová.

Systematická a cílená prevence

Další projekty podporující psychické zdraví učitelů chystají i ve Střední zdravotnické škole Brno. „Připravujeme odborný seminář, snažíme se také o individuální přístup k učitelům a transparentní komunikaci,“ sdělila ředitelka školy Zuzana Číková.

Závěry výzkumu ukazují, že učitelé, kteří na sobě pociťují vyhoření mají také předpoklady k tomu, aby se v následujících letech snížila jejich pracovní schopnost. „V současnosti vyučuje kvůli různým problémům pod úrovní svých schopností asi pětina jihomoravských pedagogů. Nejlepším krokem ke zmenšení tohoto čísla je právě systematická a cílená prevence,“ uzavřel Hlaďo.