Pavel poznamenal, že dohoda z Minsku, ve které se zúčastněné strany domluvily na míru na východě Ukrajiny, byla vytvářena pod „určitým tlakem času i okolností", a je tedy nedokonalá. Chybí mu v ní zejména časová posloupnost jednotlivých domluvených kroků.

„Zatímco ruská strana argumentuje tím, že opatření vyžadovaná po ní musí proběhnout až poté, co proukrajinská strana udělá ‚A', tak zase proukrajinská strana tvrdí totéž o ruské straně," poznamenal Pavel. Obě strany tak podle něj čekají na krok té druhé a vzájemně se obviňují, že jsou překážkou naplnění dohod. Řekl, že zřejmě nebude jiné cesty než vyvolat následné jednání minské skupiny a posílit dohody a pozici pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Společně s politickým a ekonomickým tlakem by se tak měl vytvářet prostor pro naplnění dohody. „Rozhodně není možné si představit, že aliance by mohla vojensky intervenovat, takové řešení by určitě vyvolalo mnohem více špatného než dobrého," dodal.

Zároveň řekl, že NATO bude pokračovat v podpoře Ukrajiny formou dodávky nesmrtícího vojenského materiálu, výcvikem ozbrojených sil a finanční podporou.