Všechny psy s rodokmenem i obyčejné „voříšky“ do nového centrálního zaregistrují jejich veterináři. „Pravidelně se s psy i jejich majiteli potkávají při vakcinaci, a také jen oni jsou oprávněni zavádět čipy a jsou vybaveni čtecím zařízením,“ řekla Deníku prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.

Štěňata budou veterináři do registru zaznamenávat již při zavádění čipu, který je již druhým rokem pro psy povinný. Starší zvířata poté zaregistrují při nejbližší příležitosti přeočkování proti vzteklině. Lhůta od předchozí vakcinace bývá různá podle toho, jakou vakcínu zvěrolékař použije. „Nejkratší je na jeden rok, nejdelší na tři roky,“ uvedla Šinová.

V případě, že se zaregistrovaný pes zaběhne a bude odchycen, se tak nově podle čipu a v registru rychle zjistí, kdo je jeho majitelem. „Když ho najdou, tak se ten útulek, obec, policista nebo veterinář snadno dozví, kdo je chovatelem, který je v centrální evidenci zapsán, aby se mu to nalezené zvíře mohlo co nejrychleji vrátit,“ řekl deníku ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. „A naopak když ztratím psa, tak to nahlásím, aby se v evidenci vědělo, že se hledá,“ konstatoval.

Registr bude spadat pod ministerstvo 

Nový registr, do něhož budou data vkládat soukromí veterináři, bude spadat pod ministerstvo zemědělství. „Státní veterinární správa bude mít plný přístup do systému, a také nad ním bude vykonávat dozor,“ prohlásil Semerád.

Veterinářům tak sice přibude navíc další práce, podle jejich prezidentky Šinové se s ní ale dokážou vyrovnat. „Pro veterináře to samozřejmě bude byrokratický úkon a zatíží je to, nicméně si myslím, že pro chovatele to bude nejjednodušší a nejlepší,“ míní.

Zvěrolékaři si tuto práci navíc pochopitelně nechají zaplatit. Každý si sám určí svou taxu, podobně jako je to u odměny za vystavení pasu pro cesty zvířat do zahraničí anebo za povinné očipování. „Ani na ně nemáme žádné pevné taxy, ostatně je ani nemůžeme stanovovat, protože bychom se dostali do rozporu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,“ vysvětlila Šinová.

Kupříkladu právě za očipování psa si veterináři podle Šinové obvykle naúčtují částku kolem pěti set korun, která již zahrnuje i cenu samotného čipu. „Chovatel je povinen opatřit zvíře čipem ještě před prodejem novému majiteli. Pokud to neudělá, je tam sankce až 50 tisíc korun,“ dodala veterinářka.