Finance byly rozděleny mezi dva projekty týkající se dětí (zaměřené na prevenci a úrazy) a směřovaly i do vybudování denního stacionáře pro pacienty psychiatrického oddělení FNO.

„Konkrétně se jednalo o projekty s názvem Prevence dětských úrazů, Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku a Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči," upřesnil náměstek ředitele FNO pro techniku a provoz Ivo Žolnerčík.

„O vytvoření denního stacionáře jsme uvažovali už dlouhou dobu. Zatímco obvykle je denní stacionář ambulantní zařízení, do kterého přicházejí pacienti zvenčí, v našem případě slouží jako doléčovací pracoviště. To znamená, že sem přecházejí pacienti z léčby na lůžku, s nimiž je možné pokračovat v polointenzivním režimu. Mohou do stacionáře docházet z domova," uvedl primář psychiatrického oddělení FNO Petr Šilhán.

Jak dodal, zejména u pacientů se závažnými duševními onemocněními je rehabilitace klíčová. „Pokud se s ní nezačne včas, nebo se s ní nezačne vůbec, je pravděpodobnější nepříznivý vývoj onemocnění," vysvětlil primář.

Poznamenal, že pokud například pacienti se schizofrenií nejsou v léčbě dostatečně podporováni a nepřijímají ji za svou, mohou mít tendenci medikaci předčasně vysazovat, vyhýbat se běžným aktivitám, uzavírat se do sebe, trávit čas pasivně a často nezdravě. Takže potom umírají v průměru o deset až dvacet let dříve než zdraví jedinci.

Kapacita lůžkového oddělení psychiatrického oddělení je 25 lůžek. Díky novému stacionáři budou moci ročně pokračovat v léčbě další dvě stovky pacientů.