„V Bruselu jsme ve středu uzavřeli veškerá technická jednání o obsahu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI), díky němuž můžeme z unie získat 2,4 miliardy eur během pěti let,“ řekl Deníku ministr školství Ondřej Liška (SZ).

Právě tento program stál místo Liškovu předchůdkyni Danu Kuchtovou, neboť jako jediný nebyl připraven do konce minulého roku. „V době mého nástupu VaVpI nebyl připravený a kritizovala ho Evropská komise, ale také čeští rektoři a vědci. Nám se ho podařilo během tří měsíců s novým týmem dát dohromady tak, že v září by mohl být podepsán a na podzim by měly dorazit první finance,“ doplnil Liška.

Nejdůležitější fázi ale mají univerzity a výzkumné ústavy teprve před sebou. Musí totiž předložit studie, na něž evropské direktoriáty kývnou a komise je pak schválí. „Centra excelence, kde jde o projekty nad padesát milionů eur, budou posuzována pod drobnohledem minimálně rok. Komise si pohlídá účelnost vynaložení každého eura,“ potvrdil Deníku ředitel odboru evropských fondů ministerstva Jan Vitula.

Lišku těší, že se povedlo evropské úředníky přesvědčit o potřebě rozvoje infrastruktury nejen pro přírodovědné obory, ale také ekonomické a sociální. Nových učeben by se tak mohli dočkat třeba posluchači sociologie. Vitula také podotkl, že na regionální úrovni se evropské peníze mají přetavit například do zcela hmatatelných projektů Živoucích muzeí vědy. „V nich by si žáci mohli na vlastní kůži osahat vše, co probírají ve fyzice, chemii či biologii,“ sdělil Vitula.

Vědecká centra excelence – projekty nad 50 milionů eur

kategorie jedna (celoevropská úroveň)
BIOCEV: Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy - Vestec
Středoevropský technologický institut - Brno
Centrum materiálového výzkumu - Pardubice
ELITPALS: Extreme Light Infrastructure - Kladno
IT4Innovations – Ostrava
CESLAB: Středoevropská synchrotronová laboratoř - Brno
kategorie dvě (národní úroveň)
Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje - Olomouc
Centrum pro nanomateriály, pokročilé technolgie a inovace - Liberec
Centrum pro výzkum energetického využití litosféry - Liberec
Centrum translační biomedicíny - Terezín a Litoměřice
MVTC - Moravskoslezské výzkumné a technologické centrum - Ostrava
Středočeský vědecko technický park - Kladno
Udržitelná energetika – Řež a Plzeň

Zdroj: MŠMT