Jak moc lidé čistírny používají a co si nejčastěji dávají čistit?
Provozovatelé čistíren oděvů by samozřejmě chtěli, aby tato služba byla využívána více, ale obecně lze říci, že by každý člověk měl čistírnu několikrát za rok navštívit. Nejčastěji jsou čištěny kalhoty, saka a kabáty. Přibývají i zákazníci, kteří do čistíren odevzdávají košile a sportovní oděvy pro volný čas.

Dopouštějí se zákazníci nějakých chyb, když si dávají prádlo do čistírny?
Úplně největší chybou bývá, že se lidé pokoušejí zakázku určenou k chemickému čištění (označení P v kroužku) vyprat doma a pak se snaží napravit chybu v čistírně oděvů, ale v tomto momentě už většinou nelze pomoci. Nešvarem bývají i domácí pokusy o odstranění skvrny nebo odstřižení symbolů údržby z oděvů.
Další chybou je, že lidé přinesou oděv k vyčištění až ve chvíli, kdy už je viditelně špinavý nebo znečištěný skvrnami. Pro dlouhodobé zachování pěkného vzhledu oblečení je správné dávat oděv pravidelně vyčistit, například po sezóně jeho používání.

Kdo služeb nejvíce využívá?
Službu čištění nejčastěji využívají lidé, kteří upřednostňují profesionální péči o oděv. Svou roli hraje i časové vytížení. V dnešní uspěchané době je dobré svěřit péči o oděv a prádlo profesionálům. Mezi zákazníky jsou manažeři, mladí lidé, manželé s malými dětmi, ale i starší lidé. V minulosti pro čistírny používal pojem „osvobozená domácnost“, tato služba skutečně osvobozuje od starostí.

Do čistíren lidé většinou dávají takové prádlo, které doma neumí vyprat. S jakým materiálem nebo typem oblečení mají čistírny největší problém?
Největší problémy jsou s oděvy, které jsou sešity z různých druhů textilií nebo ze směsových materiálů. Problémy mohou nastat například i u pánských obleků. Čistírna by měla respektovat kvalitu materiálu jako například jemnou vlnu nebo vlnu s příměsí elastického vlákna a symboly uvedené na etiketách. Volbou nevhodného procesu čištění a nesprávného žehlení může dojít k poškození jak oděvu, tak vztahu se zákazníkem. Každá čistírna by měla být členem Asociace prádelen a čistíren. V Asociaci čistírny získávají nové informace, znalosti, mohou si vyměňovat zkušeností při setkáních a využívat případné vzájemné pomoci při vzniklém problému. Ne vždy si čistírny nutně konkurují, protože spádová oblast pro čistírnu oděvů bývá větší. Samozřejmě členství v Asociaci ještě nevypovídá o kvalitě odváděné práce konkrétní firmy, ale určitě něco napovídá.

V souvislosti se zvýšením DPH a zvýšení cen energie v příštím roce, dá se očekávat, že čistírny zvýší ceny?
Čistírny oděvů jsou již ve vyšší sazbě DPH, takže z tohoto důvodu by cena neměla stoupat. Ceny energií musí samozřejmě každý majitel čistírny zohlednit ve své kalkulaci. V tomto oboru by však mělo hlavně záležet na kvalitě provedené práce a dobrá služba by se měla dobře zaplatit.

Čistírny.
Čistírny.
Čistírny.
Zákony.

(Jindřich Čech)