Podle Petříčka je třeba vyvíjet podporou občanských iniciativ, církví či nezávislých odborů tlak na Lukašenkův režim, aby začal jednat se zástupci opozice, a "zabránit narušení suverenity a územní celistvosti" Běloruska.

Lukašenko chce v pondělí mluvit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mimo jiné o další integraci obou zemí v rámci společného svazového státu. Podle Petříčka je nutné "nepřipustit situaci, že pro Lukašenka bude jediné východisko vzdát se suverenity". "Rusko se zatím chová velmi opatrně," podotkl ministr.

Situací v Bělorusku se má za týden zabývat Evropská unie, která se vesměs shoduje na zavedení sankcí vůči představitelům běloruského režimu, jež jsou odpovědni za represe a násilí vůči účastníkům demonstrací. Mezinárodní platformou pro jednání s Běloruskem by mohla také být Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, naznačil ministr.

Zlomová situace

Nynější situace v Bělorusku je podle Petříčka zlomová v tom, že se tamní občané probudili z politické apatie. Lukašenko během epidemie koronaviru ukázal, že "ztratil kontakt s realitou" a "neví, co se v jeho zemi děje", uvedl Petříček. Nynější protesty se od předchozích liší svou masovostí, dlouhodobostí azáběrem do všech vrstev společnosti, podotkla historička běloruského původu Alena Marková z Karlovy univerzity.

Epidemie koronaviru má dopady i na ostatní státy, shodovali se další účastníci sympozia. Profesor sociologie na univerzitě v Osnabrücku György Széll poukázal mimo jiné na potřebu bránit demokratické systémy a instituce proti populistickým snahám o jejich změnu. Podle něj se společnost musí na přítomnost koronaviru adaptovat, neboť zcela vymýtit se ho nepodaří.

Rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová zopakovala sedm klíčových podmínek občanské iniciativy KoroNERV-20 pro restart českého hospodářství. Mezi ně patří změna orientace na maximální zisk ve prospěch udržitelné ekonomiky a regionalizace včetně investic. Přijímaná opatření by podle Nerudové neměla ohrožovat podstatu fungování svobodné a demokratické společnosti.