Omezení navrhla komise v roce 2011 po rozsáhlé aféře s rychlostudenty, podivným přijímáním studentů a udělováním titulů.

Akreditační komise ministerstva školství projednala žádost fakulty na svém prvním letošním zasedání, které se konalo začátkem února. Po obnovení akreditace na pětiletý magisterský program, k němuž došlo v roce 2013, tak plzeňská práva pokračují v postupné stabilizaci.

„Z návrhu udělení akreditace mám velikou radost. Fakulta dokázala získat zpět po akreditaci magisterského studijního programu také doktorský studijní program, což dokládá, že se nám fakultu podařilo stabilizovat," komentuje situaci rektorka Ilona Mauritzová.

Kromě opětovného zahájení doktorských studií, k němuž by mělo dojít ihned po rozhodnutí ministerstva školství, bude moci fakulta opět vykonávat i rigorózní řízení. Podle slov děkana Jana Paulyho se fakulta po dlouhé době konečně stává plnohodnotnou.

Fakulta, které má v současnosti přes 1000 studentů, se podle komise zlepšila a splnila stanovené podmínky. Mimo jiné zabezpečila jádro mladých docentů a omlazování pedagogického sboru nadále pokračuje.

I přesto si komise vymínila, že počet nově přijímaných uchazečů do znovuotevřených programů by neměl překročit deset studentů. V únoru roku 2017 bude muset fakulta také předložit kontrolní zprávu, jež bude pojednávat o tématech disertačních prací a o školitelích, kteří uvedené práce vedou.

Aféra začala v roce 2009, kdy vyšlo najevo, že proděkan Ivan Tomažič opsal část své dizertační práce. Následně se ukázalo, že fakultu nestandardně vystudovaly stovky lidí. Po odhalení kauzy práva přišla o akreditace některých studijních programů, které postupně získaly zpět.