Rozhodnutí, které platí od 29. února 2012, obdržela Západočeská univerzita (ZČU) dnes ráno. Ministerstvo zároveň počínaje dneškem pozastavilo fakultě oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr. Tyto kroky doporučila ministerstvu už letos v červnu akreditační komise. Novinářům to dnes oznámilo vedení ZČU.

Fakulta, kterou stále provázejí dozvuky aféry s rychlostudenty z předloňského podzimu, nyní čeká na rozhodnutí ministerstva, které rozhodne o prodloužení akreditace magisterského a bakalářského studia. O reakreditaci požádala fakulta ministerstvo 31. října, osm měsíců před tím, než vyprší. "Věříme, že dostaneme stanovisko o prodloužení akreditace do konce ledna příštího roku. Až poté by se mohli přijímat na právnickou fakultu noví studenti," uvedla rektorka Ilona Mauritzová. Současných studentů magisterského studia se dnes obdržené verdikty MŠMT nedotknou.

Podle vedení ZČU neznamenají pro plzeňská práva žádný zásadní problém. "U doktorského studijního programu by stejně právnická fakulta musela v roce 2012 předložit žádost o prodloužení akreditace doktorských programů," uvedla rektorka. Program je závislý na vědeckém výkonu instituce, který podle proděkana Viléma Knolla dosud nebyl vysoký. "Nově přijatí profesoři a docenti a jejich vědecká činnost by to měli změnit," dodal. Doktorandy už fakulta nepřijímá dva roky, tedy od počátku aféry fakulty, a zbylým několika zajistí dostudování na jiných školách.

Pozastavené konání státních rigorózních zkoušek a udělování titulů JUDr. by měla fakulta obnovit hned poté, co ministerstvo rozhodne kladně o prodloužení akreditace magisterského studia, tedy počátkem příštího roku. "Pokud shledá, že opravdu to personální zabezpečení fakulty je kvalitní a dostatečné, pak může zároveň s udělením prodloužení akreditace i změnit verdikt v oblasti rigorózního řízení," dodala rektorka. Situace na fakultě se od června, kdy verdikty navrhla ministerstvu akreditační komise, podle Knolla výrazně změnila, zejména v personálním obsazení. "Změny byly prezentovány v akreditačním spisu," dodal. Podle něj verdikty MŠMT, které dnes ZČU dostala, reagují spíše na dobu před letošním červnem.

Ministra spravedlnosti a bývalého reformního děkana plzeňských práv Jiřího Pospíšila (ODS) situace na fakultě velmi mrzí. Je přesvědčen, že za současný stav nese vinu děkan Květoslav Růžička a jeho manažerské selhání, protože se nedohodl na spolupráci s Karlem Eliášem, jenž také patřil k reformnímu křídlu na fakultě. "Já jsem velmi kladl na srdce panu děkanovi, že se musí domluvit s panem profesorem Eliášem a týmem mladých nadějných vědců kolem něj. Bez nich ta škola podle mě do budoucna nemá příliš mnoho šancí. Bohužel k té dohodě nedošlo, lidsky mě to velmi mrzí, ale jsem skeptický k dlouhodobému vývoji plzeňské právnické fakulty," konstatoval dnes v Plzni Pospíšil. Pro fakultu prý nevidí do budoucna mnoho řešení.

Právníci nedoporučují ZČU řešit trestní odpovědnost vedení práv

Právní analýza nedoporučila vedení Západočeské univerzity (ZČU) řešit možnou trestní odpovědnost bývalého vedení právnické fakulty za pochybení v letech 2000 až 2009. Podle advokátní kanceláře Tomáše Sokola ji řešily nebo měly řešit orgány činné v trestním řízení. Vyplývá to z právního posudku, jehož závěry dnes univerzita zveřejnila.

"Zcela jistě jim (orgánům činným v trestním řízení) celý problém nemohl uniknout a lze důvodně předpokládat, že nedospěly k závěru o potřebě zahajovat trestní stíhání," uvedl Sokol. ZČU jim podle něj poskytla potřebnou součinnost i veškeré podklady.

V oblasti pracovního práva nelze podle Sokola dovozovat odpovědnost bývalých proděkanů a děkana za škodu, jelikož "chybí jeden ze zákonných předpokladů této odpovědnosti, a to vznik škody".

"Porušení povinností zaměstnance vyplývajících z právních předpisů je možné vyřešit ukončením pracovního poměru, k čemuž došlo u všech členů bývalého vedení fakulty. Postupně jim byl ukončen pracovní poměr na fakultě," uvedla mluvčí ZČU Kamila Kvapilová. Práce na posudku trvaly podle rektorky Ilony Mauritzové více než dva měsíce.

Rektorka dnes také představila výsledky bezpečnostního auditu ochrany informací na ZČU, který zpracoval bezpečnostní poradce Andor Šándor. "Konstatoval kvalitní úroveň technických opatření pro zabezpečení elektronických informačních zdrojů, které byly v minulosti často napadány," uvedla. Připustila, že jednou z motivací k bezpečnostnímu auditu byl také skandály s takzvanými rychlostudenty na právnické fakultě, které se dostaly na veřejnost na podzim 2009. Šándor doporučil univerzitě věnovat pozornost netechnickým opatřením a zřídit pozici bezpečnostního manažera, kterého ustanoví ZČU jako jedna z prvních vysokých škol.

Problémy plzeňských práv se táhnou již přes tři roky

Výběr hlavních událostí v kauze Právnické fakulty Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni:

2008:

Červen - Akreditační komise zakázala plzeňským právům nabírat vysokoškoláky do doktorandského studia. Podle komise se tam nedělá kvalitní věda a nevykazují žádné výstupy. Škola se odvolala a zájemce od září přijala.

2009:

22. dubna - Bylo zveřejněno, že akreditační komise povolila fakultě přijímat studenty do doktorského studia, ale jen do dvou oborů. Na další čtyři obory jí nebyla prodloužena akreditace.

19. září - Lidové noviny upozornily, že proděkan Fakulty právnické ZČU v Plzni Ivan Tomažič údajně opsal desítky stran své dizertační práce. Jeho školitelem byl druhý proděkan fakulty Milan Kindl a oponentem děkan fakulty Jaroslav Zachariáš. Dle analýzy je i posudek Zachariáše plagiát.

26. září - Děkan Zachariáš rezignoval na svou funkci, odstoupil i z čela Ústavu státu a práva Akademie věd.

29. září - Vedením fakulty byl pověřen poslanec a nynější ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Proděkani Tomažič a Kindl se vzdali funkcí. Kindl skončil na fakultě. Pospíšil později propustil i Zachariáše a Tomažiče.

9. října - Šéfka akreditační komise ministerstva školství Vladimíra Dvořáková vyjádřila podezření, že v souvislosti s kauzou mohlo jít o budování mafiánské sítě založené na propojení se státní sférou či bezpečnostními složkami.

11. října - Ukázalo se, že asi 400 lidí fakultu absolvovalo možná nestandardně rychle, mimo jiné desítky policistů.

2. listopadu - Akademický senát fakulty zvolil Pospíšila děkanem.

23. listopadu - Komise ZČU dokončila prověřování studia všech 63 doktorandů fakulty, pochybení zjistila ve 14 případech. V lednu pak konstatovala, že z 828 držitelů titulu JUDr. z práv v Plzni jsou pochyby u více než třetiny.

25. listopadu - Akreditační komise oznámila, že chce zastavit přijímání uchazečů o doktorská studia a udělování titulu Ph.D. Fakulta dočasně ztratila právo udělovat titul JUDr.

2010:

5. března - Komise ZČU zjistila závažné nedostatky u 53 absolventů fakulty (44 z magisterského a devíti z bakalářského studia). Problematických bylo také 12 držitelů titulu JUDr.
Červen - Akreditační komise fakultě povolila znovu udělovat titul doktora práv.

13. října - Děkanem byl poté, co Pospíšil v srpnu po jmenování do vlády rezignoval, zvolen Květoslav Růžička.

16. listopadu - ZČU zveřejnila na webu zprávu etické komise, z níž vyplývá, že za skandály na právech v Plzni má zásadní odpovědnost bývalé vedení, tedy exděkani Kindl, Zachariáš a bývalý proděkan Tomažič.

2011:

7. ledna - Vedení ZČU oznámilo, že zruší diplom zhruba 20 držitelům magisterského titulu. ZČU zahájila správní řízení o zrušení magisterského diplomu se 41 lidmi.

22. ledna - V tisku se objevily zprávy, že Karel Eliáš, který byl jednou z tváří ozdravného procesu, rezignoval na funkci proděkana. Šéf katedry soukromého práva a civilního procesu později oznámil i odchod ze školy.

23. června - Akreditační komise navrhla odebrat akreditaci pro doktorský studijní program a omezit i akreditaci pro magisterský obor. Rovněž navrhuje nekonat státní rigorózní zkoušky a neudělovat titul JUDr. Hlavním důvodem je odchod zhruba šestiny akademických pracovníků.

31. října - Fakulta podala ministerstvu školství žádost o prodloužení akreditace magisterského i bakalářského oboru po červnu 2012.

7. listopadu - Ministerstvo školství odejmulo fakultě akreditaci doktorského studijního programu a zároveň počínaje dneškem pozastavilo fakultě oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr.