Získal ji hlavně za práci v oblasti nádorové a endokrinologické diagnostiky.

Opravdu jste jediným Evropanem, který má toto ocenění?
Ano, přede mnou ho dostalo pět Američanů. Na předávání byla řada mých kolegů z Evropy, kteří mi nadšeně gratulovali. Byli rádi, že cenu dostal někdo z našeho kontinentu.

Jak vypadalo předávání ceny?
Ocenění se předávalo v Atlantě na sjezdu biochemických odborníků. Bylo to obrovské setkání, protože nás tam přijelo sedmnáct tisíc. Sjezd se v Americe pořádá jednou za rok, pokaždé je ale v jiném městě. Ta se střídají, jelikož jen několik z nich je schopno pojmout takové množství lidí, a to jen jednou za čas.

Jaké jsou podmínky pro získání této ceny?
Především dlouholetá práce a dosažené výsledky v oblasti imunoanalytické diagnostiky, pak také výchova vědeckých pracovníků.

V čem spočívá výchova vědeckých pracovníků?
Jedná se o výuku studentů vysokých škol, hlavně o výuku postgraduálních studentů a přípravu jejich diplomových či disertačních prací.

Kolik studentů jste dosud vedl?
Za posledních deset let dokončilo pod mým vedením patnáct studentů postgraduální studium lékařské fakulty. Řadu let také učím nepovinný předmět Klinické aplikace imunoanalytických metod. Ty se využívají například v onkologii, při zjišťování vrozených vývojových vad u dětí nebo také při poruchách štítné žlázy v těhotenství.

Co vám ocenění přineslo?
Člověk se stal přeci jen známějším ve Spojených státech. Od té doby mám několik nabídek z USA na spolupráci v oblasti výzkumu vitaminu D a na jeho klinickém využití. Další nabídkou je spolupráce na vývoji nových diagnostických metod nádorů prostaty. V Plzni dnes začíná konference Personalizovaná medicína - od výzkumu k pacientovi, na kterou zavítá i profesor Fritsche z amerického Houstonu. S ním budeme tuto onkologickou problematiku projednávat.

Takže jsou teď v Plzni světové jedničky z vašeho oboru?
Konference v Plzni je věnovaná problematice personalizované medicíny, což je nové pojetí lékařství vycházející především ze znalosti genetického podkladu a informací o daném člověku. Na tomto základě se vybírá optimální léčba pro individuální osobu. Dá se říct, že je to léčba šitá na míru. Konference je zahájením tříletého projektu Molekulární biologie v rámci strukturálních fondů Evropské unie, na kterém se bude podílet ještě pět evropských pracovišť.

Z jakých států se odborníci na konferenci sjeli a co si od setkání slibujete?
Přijeli specialisté z Ameriky, Bruselu, Pisy, Vídně a tak dále. Na tomto dvoudenním setkání si vyměníme zkušenosti a doladíme program výzkumu i činností na následující tři roky.