Jedním z výsledků této recyklace je výroba pryžového granulátu. Ten, který se nevrací jako surovina zpět do gumárenského průmyslu, slouží právě cementárnám jako alternativní palivo.

Spalování pneumatik je další způsob likvidace, dokonce jsou považovány za ekologičtější palivo pro cementárny než jiné druhy paliv, například topné oleje. Také Lafarge Cement, a.s. využívá pneumatik jako alternativního paliva. Pneumatiky jsou cementárnami využívány jako alternativní palivo po dobu asi dvaceti let. V Lafarge Cement, a.s se pneumatiky spalují od roku 1986. Dříve cementárna vykupovala a spalovala pneumatiky celé, nyní převažuje zejména drcený pryžový granulát.

„Pneumatiky odebíráme od firem, které jsou oprávněné nakládat s odpady. Firmou, která pro naši společnost vykupuje celé pneumatiky, je firma JOKR sídlící v areálu našeho závodu. Další možností občanů a například obecních úřadů je dovézt k nám pneumatiky osobně,“ říká Lucie Franková, manažerka komunikace čížkovické Lafarge cement, a.s.

„Před lety jsme dodávali do cementárny i sedm tisíc tun celých pneumatik ročně. Nyní to je kolem dvaceti pěti tun měsíčně, což je asi tři sta tun ročně. V cementárně se totiž převážně spaluje již rozdrcený pryžový granulát, který se lépe dávkuje a také lépe hoří,“ vysvětluje Josef Křístek z firmy JOKR.

„Přesto se na nás může obrátit každý, kdo se chce zbavit pneumatik. Našimi častými zákazníky jsou například obecní úřady, které přivážejí pneumatiky z černých skládek, jež hyzdí jejich okolí. Nedávno přivezli pneumatiky například z Obecního úřadu v Nových Dvorech z Roudnicka,“ pokračuje Josef Křístek.

„Mnoho pneumatik k nám vozí například Technické služby města Příbram. Ale obrátit se na nás mohou i občané. Za jeden kilogram pneumatik, který za ně zlikvidujeme, zaplatí 2,50 koruny,“ dodává Křístek.

Spalování pneumatik je mnohem lepší způsob, než je nacházet na divokých skládkách. Zařízení na spalování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu.

„Při spalování odpadních pneumatik jsou emise na výstupu z technologie – rotační pece – na stejné úrovni jako při spalování primárních paliv, jakými jsou například uhlí nebo mazut,“ říká Lucie Franková.

„Cementárny dnes trvale splňují všechny zákonné emisní limity a své emise průběžně snižují a jako jedno z nemnoha průmyslových odvětví produkují minimální množství odpadů,“ dodává Lucie Franková.

„Sběr pneumatik, z kterých se potom často vyrábí pryžový granulát, je organizován firmami, které se specializují na problematiku nakládání s odpady a dominantními subjekty uvádějícími pneumatiky na trh provozující vlastní systémy zpětného odběru. Obě tyto skupiny jsou pod kontrolou státu, kterou vykonává ČIŽP,“ uvádí Karel Borecký z Českého průmyslového sdružení pro recyklaci pneumatik.