Ponuré divadlo začalo na Staroměstském náměstí v pět ráno a popravovalo se do deseti. Exekuci přihlížely tisíce lidí, jež od popravčího lešení oddělovaly kordony císařských vojáků pod velením Albrechta z Valdštejna.

Hlavy dvanácti největších provinilců měly být na příkaz císaře Ferdinanda II. veřejně vystaveny na Staroměstské mostecké věži. Kat je tam vynesl hned odpoledne po exekuci ve dvou dřevěných putnách a pak je jednu po druhé vystrčil z horního ochozu nabodnuté na dlouhých železných prutech v drátěných koších. Šest jich nechal trčet na staroměstské straně věže směrem do Jezuitské, dnešní Karlovy ulice, šest nad most směrem k Menšímu Městu pražskému, tedy k dnešní Malé Straně.

Cesta za záhadným doktorem Šimsou i za učitelem tance ze známého filmu
PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Do Krče za záhadným doktorem Šimsou

Na více než deset let tak Pražanům zkrášlovala cestu přes most nechutná podívaná, opepřená několika ne právě vkusnými nehodami. Například v březnu 1622 zviklal prudký vítr železné pruty natolik, že dvě hlavy vypadly z košů a dopadly na most. Ani to císaře neobměkčilo a obě hlavy znovu putovaly zpátky na věž.

Počátkem listopadu 1631 obsadilo Prahu protestantské vojsko saského maršála Jana Jiřího z Arnimu. S ním se vrátili také první čeští exulanti, kteří v neděli 20. listopadu 1631 sňali obřadně hlavy z věže a v noci je tajně pochovali. Kam, se dodnes neví. Zvažovány jsou tři stavby: pražské Karolinum, protože pražská univerzita měla ke vzbouřeným českým stavům velmi blízko, kostel svatého Salvátora, kde spočívala hlava Jáchyma Ondřeje Šlika, jejíž pohřbení si už dříve vyprosila na císaři Šlikova vdova, nebo Týnský chrám na Staroměstském náměstí…