Vánoce patří k našim nejstarším svátkům a mikulášská nadílka zase k nejstarším českým vánočním zvykům.

Samo české slovo Vánoce pochází pravděpodobně ze staroněmeckého výrazu winahten neboli později Weihnachten, což znamená svaté noci. A řadí se k vůbec nejstarším slovům, jaká v našem jazyce máme, pochází pravděpodobně už z dob před příchodem Cyrila a Metoděje. Také doklady o koledování máme už z nejstarších slovanských literárních památek, konkrétně ze staroslověnsky psaného Velkomoravského penitenciálu (soupisu hříchů a pokání za ně), který vznikl na Velké Moravě ještě před rokem 867. 

Jedenáct hlav českých pánů, kteří patřili mezi 27 popravených účastníků stavovského povstání, se dodnes skrývá na neznámém místě, pravděpodobně na Starém Městě Pražském
PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Jedenáct ztracených lebek

A mikulášská nadílka? Ta je v českých městech a na vesnicích známá prokazatelně nejméně od 15. století a pravděpodobně je ještě starší. První mikulášské průvody byly ovšem daleko bohatší než dnes. Pestře odění žáci jezdili spolu s postavou biskupa na koních a doprovázely je rozmanité masky v mnohem pestřejším složení než jen čert a anděl. V Praze byly na den svatého Mikuláše již od vrcholného středověku populární takzvané jízdy rytířů, kde se postava biskupa vezla v otevřeném voze, postavy rytířů jely na koních a po zemi je provázeli ještě mastičkáři, Turci, medvědi a další masky.

Vánoce jsou v české lidové tradici neodmyslitelně spojeny také s figurkovými betlémy neboli jesličkami. Se vznikem tohoto zvyku souvisí událost z roku 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. 

Upravil proto jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio jako kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně, na který pozval v noci 24. prosince vesničany z dalekého okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony a vesničané začali stoupat k jeskyni, v níž uviděli za svitu loučí jesličky, oslíka a telátko. František jim pak přečetl úryvky z Lukášova evangelia, podávající příběh Kristova narození jako krásnou vánoční pohádku. Událost tak dala vzniknout nejenom tradici jesliček, ale i půlnočních vánočních mší.

Byla moravská tanečnice Hedvika Navrátilová milenkou portugalského krále a špionkou konspirující proti Rakousku-Uhersku? Záhadný příběh moravské Maty Hari není dodnes zcela vysvětlen
PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Moravská Mata Hari

Z nejznámějších vánočních zvyků je asi nejmladší paradoxně ten současně nejrozšířenější a nejpopulárnější, tedy ozdobený vánoční stromeček. Ten vůbec první se objevil v roce 1812 objevil v domě intendanta Nosticova divadla, pražského Němce Jana Karla Liebicha, který žil shodou okolností na tzv. Čertově vršku v místech dnešní Libně. 

Zvyk zdobit si domácnost stromkem se přitom šířil rychleji ve městech než na venkově, protože rolníci a sedláci byli trochu konzervativnější, pokud jde o přijímání nových obyčejů, nota bene německého původu. Do řady vesnických domácností si tak stromek našel cestu až po První světové válce a úplně u nás zdomácněl teprve ve druhé čtvrtině 20. století. 

A v čem spočívala ona proticísařská vzpoura? Poslechněte si vyprávění samotného Mikuláše ve videu.