Nepřiměřeně vysoký podíl Romů v praktických školách, které navštěvují převážně děti s diagnózou lehkého mentálního postižení, dlouhodobě kritizuje Evropská komise. Také proto inspekce potřetí zjišťovala počet Romů v různých typech základních škol. "Definice, jak se určuje etnicita, vychází z metodiky ministerstva práce a sociálních věcí. Zjednodušeně se jedná o toho, kdo se tak sám identifikuje nebo ho za příslušníka daného etnika považuje okolí," uvedl Zatloukal.

V tomto školním roce inspekce poprvé zjišťovala počet Romů ve všech čtyřech tisícovkách základních škol. Z celkového počtu 880.000 dětí jich je asi 34.000, což je 3,9 procenta. Alespoň jednoho Roma vykázala zhruba polovina škol. Podle přílohy LMP se vzdělává asi 4500 romských žáků, což je zhruba 13 procent ze všech Romů v tuzemských ZŠ.

Nejsou přitom výhradně v takzvaných praktických školách, kde děti s tímto postižením převažují. "Asi 1200 romských žáků vzdělávaných podle přílohy LMP je integrováno v běžné škole," uvedl Zatloukal.

Jana Zapletalová z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) upozornila, že na efekt nových diagnostických metod je třeba počkat. "Bude to trvat určitě minimálně jeden rok, než se dostaneme k číslům, která pro nás budou přívětivá," poznamenala.

Doba stanovení diagnózy se prodloužila

Školská poradenská zařízení jsou metodiky vedena k tomu, aby při diagnostice mentálního handicapu nepostupovala unáhleně. "Součástí diagnostiky je také pozorování dětí v běžných podmínkách školy v porovnání s prostředím, z jakého pochází. Velmi významně se prodloužila doba stanovení diagnózy. Obvykle po roce se posuzuje, zda vlivem školy došlo ke změně v dovednostech dítěte," řekla.

Příloha LMP, která obsahuje zjednodušené osnovy pro děti s tímto handicapem, bude od září 2016 zrušena. Zároveň bude upraven vzdělávací program pro základní školy tak, aby bylo možné prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů možné zohlednit potenciál žáka. Jak bude přechod vypadat v praxi, zatím není jasné. Zřejmě bude nějaké přechodné období. "Počítá se s tím, že děti na druhém stupni základních škol bude vhodné dovzdělat podle přílohy. Pokud by rodiče nechtěli, mohou přejít do běžné ZŠ s podpůrnými opatřeními," dodala Zapletalová.