„Vzrostla administrativa spojená se sledováním, zda voják z povolání užívá dům nebo byt s jinými vojáky. Po zohlednění těchto skutečností bylo vyhodnoceno jako efektivnější a účelnější poskytovat služební příspěvek na bydlení každému vojákovi," uvedlo ministerstvo.

Průměrná výše služebního příspěvku na bydlení dosahuje podle předlohy 3312 korun měsíčně. Příspěvek na bydlení krácen 1368 vojákům a náleží jim v průměrné výši 1826 korun měsíčně. Proto náklady spojené se změnou nepřesáhnou 30 milionů korun ročně, vypočítalo ministerstvo.

Norma upravuje rovněž podmínky vyplacení jízdného pro případy, kdy voják slouží na dislokovaných útvarech. Omezuje ale náhrady jízdních výdajů jen na území České republiky. Má také usnadnit nasazení vojáků pro střežení nevojenských objektů typu skladu munice ve Vrběticích.

Ministr obrany bude moci podle předlohy pro konkrétní nepřetržité vojenské nasazení zvýšit nárok na volno za ukončených 48 hodin výkonu služby, a to podle míry a intenzity rizika a doby trvání nasazení až na 16 hodin.

Novela má také uzákonit, že do počtu hodin nejvýše přípustné služby nad základní týdenní dobu služby se nebude zahrnovat služba, za kterou bylo vojákovi poskytnuto náhradní volno.