Téma tzv. ghostwritingu při psaní závěrečných prací nejnověji rozvířila paradoxně právě diplomová práce Veroniky Králíkové, studentky Mendelovy univerzity v Brně. Ta vyzpovídala více než tisícovku studentů a zjistila, že plných osm procent z nich se nechalo při plnění svých akademických povinností zastoupit.

V celém pochybném byznysu se podle střízlivých odhadů točí více než 200 milionů korun ročně. Proto tuto službu začaly bezostyšně nabízet i webové portály, které psavce zaměstnávají. Získat zakázku na vytvoření cizí diplomové práce ale není nic těžkého ani pro jednotlivce, jak dokládá příběh třicetiletého Jana z jednoho většího českého města. Pochopitelně si přál zůstat v anonymitě.

Ilustrační foto
Od úvodu po závěr. Stostránkovou diplomku firmy zpracují za třicet tisíc

Jak ses k psaní diplomky pro někoho jiného dostal?

Náhodou – narazil jsem na inzerát od studentky, která právě dokončovala poslední ročník magisterského studia na jedné soukromé škole, ale kvůli pokročilému stádiu těhotenství už neměla čas se věnovat diplomce. Hledala někoho, kdo jí práci za určitý finanční obnos napíše. S partnerkou máme byt na hypotéku, nabízená částka (14 tisíc korun, pozn. red.) představovala celou jednu měsíční splátku, tak jsem se rozhodl dotyčnou kontaktovat.

Zvažoval jsi, jestli to vezmeš? Byl jsi připravený i na případ, že diplomka neprojde, nebo že se při obhajobě pozná, že ta studentka ji nenapsala sama?

Jediné, co jsem ve skutečnosti doopravdy zvažoval, bylo, zda budu schopen napsat danou práci na odpovídající odborné úrovni. Sám jsem totiž vystudoval jiný obor. Že by se při obhajobě poznalo, že studentka není autorkou, to jsem vůbec neřešil – mám z vlastního studia na soukromé i státní vysoké škole opakovanou zkušenost, že naprostá většina oponentů diplomové práce pouze prolistuje a nemají tím pádem šanci zjistit, nakolik je údajný autor práce s obsahem doopravdy do hloubky obeznámen. U obhajoby na to ostatně ani není čas. Mluvím teď ale o humanitních oborech, v případě specializovaných technických oborů je to určitě odlišné.

A co vedoucí práce? Nebylo mu divné, že s ním studentka práci nekonzultuje?

To jsme taky měli domluvené dopředu. Studentka vedoucímu práci párkrát v průběhu mého psaní poslala. Dostala klasicky jenom pár nepodstatných připomínek – častěji k formě, než k obsahu. Ty je ukazovaly, že vyučující se obsahem práce příliš nezabýval.

Bylo na začátku dané téma, struktura nebo třeba literatura, nebo to bylo na tobě?

Téma bylo předem zadané a schválené, studentka měla i základní kostru práce na podobné téma staženou odkudsi z internetu, ale Theses (systém pro odhalování plagiátů, pozn. red.) samozřejmě hlásil shodu. Pár kusů literatury měla doporučených, zbytek jsem si našel v knihovně.

Máš představu, kolik hodin jsi celkem nad prací strávil?

O něco málo méně než nad vlastními diplomkami, odhadem tak 10 až 12 hodin čistého času.

Tak málo na celou diplomovou práci? Jaký měla rozsah?

Tahle měla myslím 61 stran.

A jak dopadla obhajoba?

Zřejmě bez problémů. Část peněz jsem dostal předem, zbytek po dokončení. Dotyčná se mi už nikdy víc neozvala, takže byla zjevně spokojená.

Čtrnáct tisíc za 12 hodin práce, to zní skvěle. Šel bys do toho znovu?

Možná, za vhodných okolností. Na dobré téma se dá diplomka napsat rychle, obzvlášť když s tím už člověk má už několik předchozích zkušeností.

Ilustrační snímek.
Univerzity vs plagiátoři. Za napsání prací zaplatí studenti ročně 200 milionů

Zdá se, že u tohoto fenoménu jsou jediným poškozeným školy. Většina z nich se na jednu stranu tváří, že se jich problém netýká. Na stranu druhou však přiznávají, že nemají k dispozici nástroje, jak tento typ podvodu odhalit. A prevence je ještě obtížnější.

Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších odpovědí na několik otázek ke ghostwritingu od představitelů předních českých vysokých škol.

Jak Vaše škola pohlíží na fenomén psaní diplomových a seminárních prací na zakázku?

UK: Velmi negativně. Nejde jen o porušení předpisů univerzity, ale i zákona o vysokých školách.

VŠE: Samozřejmě to považujeme za jeden z největších prohřešků proti akademické etice a dlouhodobě se snažíme o to, aby to takto vnímali nejen všichni učitelé, ale i samotní studenti.

UTB: Taková praxe je v rozporu s Etickým kodexem UTB, kde je uvedeno: „Student při zkouškách a jiných formách prověřování vědomostí využívá pouze vlastních schopností a vědomostí a nedopouští se podvodného jednání".

MENDELU: Tzv. ghostwriting nebo contract cheating není nic nového. Jedná se o etický problém všude na světě. Vysokoškolský systém je jím zasažen nejvíce. Vnímáme ho jako podvodné jednání na úrovni plagiátorství, ačkoliv v Česku neexistuje jednotná definice a právní aspekty jsou velmi složité. Závisí na konkrétních případech.

VŠFS: Toto téma na naší univerzitě rezonuje. Reagujeme velmi tvrdě jak vůči studentům, u nichž tento závažný přestupek zjistíme, tak směrem k firmám, které tuto pochybnou službu provozují. Podali jsme i několik trestních oznámení, bohužel bez úspěšné odezvy na straně příslušných orgánů.

Vnímáte jej jako problém, který je třeba řešit?

UTB: Nedomnívám se, že jde o velmi široce rozšířenou praxi, neboť všechny práce jsou kontrolovány anti-plagiátorským softwarem. Většina prací na zakázku totiž velmi často vykazuje známky nepůvodnosti či plagiátorství.

JČU: Zprávy o tom, že si diplomové práce na některých školách studenti nechávají vypracovat na zakázku, považujeme za alarmující. Je to něco zcela nepřípustného a považujeme takovou praxi za neetickou. Legitimní je pouze nechat někoho jiného, aby provedl jazykovou korekturu, nebo práci konzultovat s dalšími lidmi.

MENDELU: Rozhodně ano.

Máte nějaké metody, které mohou takové jednání odhalit, případně mu předcházet?

ZČU: Napsání práce na zakázku se velice těžko dokazuje, nejlepší prevencí je tedy intenzivní spolupráce vedoucího a diplomanta.

UTB: Obhajoba zpravidla identifikuje výrazné nesrovnalosti mezi výkonem studenta a předloženým textem.

JČU: Předcházet tomu lze jen tím, že budeme neustále zdůrazňovat smysl závěrečné práce a důležitost jejího průběžného zpracovávání. Student se pod vedením vyučujícího postupně učí nové věci a postupně se zdokonaluje.

MENDELU: U nás je celá řada aplikovaných oborů, kde studenti v rámci různých semestrálních prací musejí realizovat terénní měření nebo experimenty konkrétních a neopakujících se úkolů. Řešení tohoto problému musí být komplexní v rámci etiky celého akademického systému – student musí být od nástupu na univerzitu vnímán jako partner a kolega a ne jako protivník nebo potenciální podvodník. Měl by být vždy motivován. Studentům musíme opakovaně vysvětlovat problém etiky akademické práce. Při každém typu práce by měl student vidět smysluplnost průběžných konzultací. Také by neměl být zavalen množstvím zadávaných prací, aby nebyl hned od počátku přetížen a demotivován. Zvýšené tresty můžou být jen podpůrnými prostředky.

ČZU: Stalo se nám například, že jsme obdrželi upozornění z Thesisu, že jedna osoba vložila do systému několik prací, což není běžné a vzbudilo to pozornost. Také jsme v minulosti dostali anonymní udání. Obejití pravidel se nám ale dokázat nepodařilo. Prevencí je formulovat taková témata prací, jejichž součástí je i sběr dat a jejich zpracování.

Kolik to stojí?
Za jednu normostranu akademické práce na zakázku zaplatí zájemci 185 až 329 korun. Záleží na typu, oboru a rozsahu práce.

Hrozí studentům, kteří odevzdají práci vypracovanou někým jiným, nějaký postih?

VŠE: Vzhledem závažnosti porušení akademické etiky bude velmi pravděpodobné vyloučení ze studia.

VŠCHT: O způsobu sankce rozhodují disciplinární komise.

ZČU: Muselo by dojít k udání a získání přímého důkazu, tedy přiznání tvůrce práce nebo dotyčného studenta. Pak by mohlo dojít i k odebrání titulu.

VŠFS: Ano a mohu vás ujistit, že postupujeme velmi tvrdě. Loni jsme dokonce za takový přestupek nepodmínečně vylučovali ze studia.

Vybrané odpovědi byly redakčně zkráceny a upraveny. Jménem jednotlivých vysokých škol odpovídali:
JČU – Dagmar Nováková, tisková mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
MENDELU – Martin Klimánek, prorektor pro pedagogiku na Mendelově univerzitě v Brně
VŠFS – Magdalena Straková, tisková mluvčí Společenství škol a vedoucí sekretariátu rektory Vysoké školy finanční a správní
UTB – Jan Kalenda, prorektor pro pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
UK – Václav Hájek, tiskový mluvčí Univerzity Karlovy
ČZU – Josef Beránek, vedoucí oddělení komunikace České zemědělské univerzity v Praze
UP – Vít Zouhar, prorektor pro studium na Univerzitě Palackého v Olomouci
VŠE – Petr Dvořák, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Vysoké školy ekonomické v Praze
VŠCHT – Michal Janovský, vedoucí oddělení komunikace Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
ZČU – Kamila Kolářová, tisková mluvčí Západočeské univerzity v Plzni
VŠB – Petra Halíková, tisková mluvčí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Máte nějaký odhad, jakého podílu Vašich studentů by se to mohlo týkat?

ČZU: Nedomníváme se, že jde častou záležitost, speciálně u experimentálních oborů.

UK: V řádu promile.

VŠE: Nemám informaci o tom, že bychom již zachytili případ prokázaného vypracování práce na zakázku. Pokud se ale student nepřizná, je prakticky nemožné prokázat, že student práci nevypracoval samostatně.

VŠCHT: Tento fenomén u nás neevidujeme.

ZČU: V současné době nám není známo, že by se tento problém u nás v masovější míře objevoval.

VŠB: Na naší univerzitě je většina prací napojena na praxi, studenti řeší reálné projekty ve firmách, často v nich i sami pracují. Součástí práce je navíc často měření, práce v laboratoři, výkresy pro strojaře nebo architekty. Proto pochybujeme, že někdo nabízí na zakázku práce s takovou velkou časovou i odbornou náročností.

UTB: Nepředpokládám, že by se v reálné praxi jednalo o více než 1 procento studentů ročně.

JČU: O případech takové pochybné praxe na Jihočeské univerzitě žádnou informaci nemáme.

MENDELU: Statistiky hovoří o cca 6 až 8 procentech studentů, ovšem skutečnost v dílčích typech prací může být podstatně vyšší. U nás je celá řada aplikovaných oborů, kde studenti realizovat terénní měření nebo experimenty konkrétních a neopakujících se úkolů. Proto počty takto podvádějících studentů odhadujeme při spodní hranici zmíněných statistik.

VŠFS: Doufám, že se jedná o jednotlivce. Z našich zjištění bohužel plyne, že práce si nechávají psát studenti veřejných i soukromých vysokých škol v češtině i angličtině.

UP: U nás nedochází k nárůstu disciplinárních řízení, která by souvisela se zmiňovaným fenoménem.

Je psaní diplomových prací na zakázku trendem, který nahrazuje stále snadněji odhalované plagiáty?

UK: Ano, jde bezpochyby o nový způsob, jak si ulehčit závěr studia.

UTB: Není to nový trend. O psaní diplomových prací na zakázku se již hojně diskutovalo před deseti lety, kdy se objevily první případy.

MENDELU: Zhotovitel takové práce vytváří v podstatě originální dílo, které na první pohled nejeví typické známky plagiátu. Proto jejich podíl na rozdíl od klasických plagiátů narůstá.

UP: V kontextu celé univerzity nikoli.

VŠFS: Obáváme se ale, že je na vzestupné úrovni, a je politováníhodné, že se tím příslušné orgány nechtějí zabývat s odůvodněním – výmluvou – na neznámého pachatele. Je více než pravděpodobné, že „dodavateli" mohou být akademičtí pracovníci, kteří se dokáží dostat ke zdrojům.

Ilustrační snímek.
Brněnská firma vyrábí diplomové práce na zakázku. Za stranu chce až 350 korun