„V pondělí jsem měla ve schránce dopis s kartičkou Vojenské zdravotní pojišťovny a evidenčním formulářem. Kdosi tam vyplnil mé osobní údaje včetně rodného čísla a zfalšoval podpis. Jen údaj o zaměstnavateli nebyl v pořádku, jsem už dva roky v penzi. Nedalo mi to, vše jsem šla ověřit na VZP, kde mě pro jistotu znovu zaregistrovali,“ líčí podezřelé praktiky důchodkyně z Českokrumlovska.

Na pobočce VOZP se dozvěděla, že zdejší pracovníci o možném podvodu nic nevědí a s odkazem, že nemohou každou novou registraci prověřovat, připustili, že se něco podobného stát mohlo. Není to totiž ani zdaleka jediný případ, jen krajská pobočka VZP jich od pondělí do čtvrtka zaznamenala jedenapadesát. A jak podotýká zdejší specialista marketingu a komunikace Viktor Lavička, podobají se jako vejce vejci. „Všichni poškození se shodují, že s nimi nikdo nejednal, žádné formuláře nevyplňovali, nic nepodepisovali a podpis na evidenčním listu není rozhodně jejich vlastnoruční,“ shrnuje společné znaky.

„Setkali jsme se již s případy nefér jednání akvizičních pracovníků, kteří veřejnost uváděli v omyl a vydávali se například za naše zaměstnance, ale tohle je zcela nová situace. Zatím ji analyzujeme a vážně zvažujeme podání trestního oznámení, zejména z důvodu ochrany našich klientů,“ dodává Lavička.

Stejný krok už podnikli i mnozí z podvedených pojištěnců. „Jen v Českých Budějovicích evidujeme a prověřujeme několik takových případů. Protože vykazují společné rysy, sbíráme je z obvodních oddělení a sdružujeme. Pravděpodobně je budeme řešit komplexně,“ naznačil krajský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Ten, kdo má tuto záležitost na svědomí, se bude patrně zpovídat z neoprávněného nakládání s osobními údaji a porušování cizích práv. Je pravděpodobné, že poškozených je víc. „Každý, kdo byl takto poškozen, by se měl obrátit na obvodní oddělení policie v místě bydliště,“ doporučuje Matzner.

Také každé územní pracoviště VZP je připraveno okamžitě podat veškeré informace a pomoci klientům celou záležitost vyřídit. „Právně by neměla být nová registrace platná, ale doporučuji ukončit osobně registraci u VOZP,“ dodává Lavička. Vojenská zdravotní pojišťovna se podle ředitele českobudějovické pobočky Stanislava Jirkovského cítí být v této věci také poškozena. Ani on, ani ředitel obchodně provozního odboru pražského ústředí Petr Lédr se ale během včerejška k celé záležitosti blíže nevyjádřili. Lédr již před několika dny v podobné souvislosti pro Deník uvedl, že nekalé praktiky mají na svědomí nespolehliví pracovníci akvizičních firem, se kterými již kvůli vznikajícím nepříjemnostem pojišťovna zrušila smlouvu.

„Nepotřebujeme pojištěnce za každou cenu,“ zdůraznil. To ovšem patrně není případ těch, kteří za získání nových pojištěnců pro VOZP dostávají nemalé odměny. Dosud známá fakta ukazují na to, že kvůli nim zřejmě zneužil databázi, která paradoxně zahrnuje zaměstnance českobudějovické nemocnice. Nepoctivec si dokonce troufl svévolně přeregistrovat i pracovníky vrcholného managementu zdravotnického zařízení.

„Ani z databází, ani z informačních systémů akciové společnosti Nemocnice České Budějovice ovšem nedošlo k úniku žádných dat o zaměstnancích,“ zdůrazňuje generální ředitel Břetislav Shon. I nemocnice případ řeší trestním oznámením.

Co dělat? Jestliže nesouhlasíte s přeregistrací k Vojenské zdravotní pojišťovně, neprodleně ji na příslušné pobočce stornujte. Oznamte tuto skutečnost i nejbližší pobočce své zdravotní pojišťovny. Může vám pro jistotu registraci obnovit. Že jste byli poškozeni, oznamte také policii. Přijmou vás na jakémkoli obvodním oddělení v místě vašeho bydliště.