Z mezinárodního srovnání totiž plyne, že jsou se svým životem spokojeni méně, než činí průměr OECD. Vysokou spokojenost v ČR zvolilo jen 30,7 procenta dětí, nízkou 13,8 procenta. Nemalou roli v tom hraje školní klima.

„Pro děti, ale i učitele je důležité, jak je atmosféra ve škole motivuje k práci a studiu. Víme, že výrazně ovlivňuje průběh učení i výsledky,“ uvedl Zatloukal. 

close Infografika info Zdroj: Deník zoom_in Mezi klíčové faktory, jež klima ovlivňují, patří záškoláctví, chování dětí zpomalující výuku, disciplína a úroveň podpory slabších žáků. Mezi porovnávanými zeměmi se Česko řadí k těm s nejnižším podílem záškoláků, ale výrazné tu jsou regionální rozdíly a také počet omluvených neodůvodněných absencí.

Zatímco ve Zlínském kraji činí podíl žáků s neomluvenými hodinami 2,3 procenta, v Karlovarském je to patnáct procent. Zde je také nejvíc dětí se sníženou známkou z chování – 5,6 procenta. 

Důraz na výkon

Vyučování narušují i jevy, jako jsou šikana, nerespektování učitelů a nezdravé vztahy v třídním kolektivu. Výzkum také prokázal, že čím vyšší je průměrná spokojenost učitelů v konkrétní škole, tím vyšší je dosažné skóre dětí v testech čtenářské gramotnosti.

Bohužel v tuzemských školách stále převažuje frontální výuka, při níž učitel mluví dvakrát až třikrát víc než žáci. Psycholog a expert OECD Stanislav Štech připomíná, že pro tuzemské školství je typická nepřiměřená soutěživost, selektivnost a důraz na výkon. „Při takovém nastavení je spolupracující prostředí vlastně nežádoucí, i když prokazatelně zaručuje nejlepší dlouhodobé výsledky,“ uvedl Štech.