Je to důležité i kvůli tomu, že zvláště zranitelné oběti mají nárok například na bezplatné zastupování zmocněncem v probíhajícím soudním řízení s agresorem.

„Jedná se o základní věci, kterých si musí policista všímat z psychologického hlediska, například jakou má mimiku, když přijde na výslech,“ popsala materiál Veronika Magová z ministerstva spravedlnosti na semináři Když se stanou domov a sociální sítě nebezpečím.

Řada obětí, které nejsou policisty správně klasifikovány, nemá v případě nedostatku peněz v trestním řízení automatický a okamžitý nárok na právního zástupce. Podle Martiny Lenczowské z poradny pro domácí násilí Elpis v Třinci je potíž i v tom, že oběti, které na něj nárok mají, na jeho přidělení dlouho čekají. U různých řízení totiž musejí podávat žádost opakovaně. „Některé úkony tak proběhnou bez zástupce,“ uvedla. Oběti se pak před soudem s agresorem cítí osamocené a ohrožené.

Podle Bílého kruhu bezpečí má agresor nárok na advokáta zdarma, když je nemajetný. Oběti, které nejsou nemajetné, mají sice právo si zvolit zmocněnce, musejí si ho však hradit. Pokud se s ním nedomluví například na bezplatném zastupování.