Vyplývá to z březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

Tři čtvrtiny lidí přikládají vliv na rozhodování politiků korupci, dvě třetiny pak zájmovým skupinám. Médiím ho připisuje více než polovina lidí. Občané politiky spíše ovlivňují podle 22 procent lidí, podle 59 procent je spíše neovlivňují. Vlivu stávek na politiky věří čtvrtina lidí, vlivu průzkumů téměř třetina.

Z jednotlivých médií mají podle průzkumu největší vliv Česká televize a TV Nova. U ostatních médií převažoval mezi lidmi názor, že jejich vliv je spíše slabý.

O politice lidé podle průzkumu nejčastěji diskutují s někým z rodiny či přátel. Nejméně jedenkrát v týdnu před uskutečněním průzkumu probírala politiku zhruba polovina lidí s někým z rodiny a asi 53 procent s někým z přátel. S veřejně činnými osobami diskutovala o politice jen čtyři procenta dotázaných. O politice častěji vůbec nediskutují mladí lidé do 30 let.