V České republice žilo v roce 2014 podle údajů ve zprávě 242.000 Romů. „Zhruba polovinu tvořili Romové integrovaní do společnosti a druhou polovinu tvořili Romové, kteří žijí v nepříznivé situaci, jež označujeme jako sociální vyloučení," stojí ve zprávě. Většina z těchto lidí bydlí v sociálně vyloučených lokalitách, kterých má být v Česku přibližně 600.

Problémy Romů byly údajně z velké části způsobeny nespravedlivým přístupem většinové společnosti. „Diskriminace a nerovné zacházení ze strany podstatné části většinové společnosti je jednou z hlavních příčin neúspěchu Romů ve všech klíčových oblastech života," stojí ve zprávě. Materiál upozorňuje i na činnost organizací, které Romům pomáhají.

V průběhu roku 2014 se podle zprávy zlepšila zejména bezpečnost Romů, ve srovnání s předcházejícími roky ubylo protiromských demonstrací. Pokračovaly ale některé negativní trendy, například malá docházka dětí do školek. Problémem je také stěhování sociálně slabých rodin do periferních oblastí, kde je levnější bydlení. V těchto místech však zpravidla chybí pracovní příležitosti i sociální služby. Tím se situace rodin ještě zhoršuje.

Zpráva informuje také o výdajích státu na podporu romské integrace. V roce 2014 šlo z rozpočtu zhruba 65 milionů korun. V dlouhodobém horizontu se částka určená na integrační projekty snižuje. Vláda však vedle toho vydává peníze na integrační projekty, které necílí přímo na Romy.