První připomínkou významného výročí historie Červeného kříže i československého a českého státu byl reprezentační ples ČČK, který se konal 8. února v Praze na Žofíně. Dne 7. května pak tamtéž přijde na řadu slavnostní shromáždění ke 100. výročí ČČK a také představení publikace Století s červeným křížem. Chybět nebude ani speciální pamětní stříbrná mince vydaná Českou národní bankou. Výročí si samozřejmě připomínají i desítky regionálních spolků ČČK.

Jak můžete pomoci vy?
Český červený kříž zřídil Fond humanity ČČK a v jeho prospěch koná veřejnou sbírku. Na činnosti můžete přispět bankovním převodem, on-line platebními systémy nebo třeba dárcovskou SMS.
Sbírkový účet Fondu humanity ČČK má číslo: 333999/2700. V některých konkrétních případech je možné účel příspěvku odlišit i variabilním symbolem:
- tsunami v indonésii: v. s. 1801
- Dětská léčebna Bukovany: v. s. 1603
- válka v sýrii: v. s. 1501
- válka na ukrajině: v. s. 1502

Červený kříž má 20 tisíc členů

Psalo se datum 3. února 1919. Právě v tento den vyslovil prezident republiky Tomáš Garrique Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a do funkce předsedkyně jmenoval svoji dceru Alici Masarykovou.

Ačkoli Červený kříž působil na našem území už od roku 1838, teprve vznik republiky a suverénního státu umožnil také existenci ČSČK jako samostatné národní společnosti. Ta byla zároveň chápána jako jeden z atributů československé státnosti a těšila se proto široké podpoře československé veřejnosti.

Co všechno patří k hlavním činnostem Českého červeného kříže?

 • první pomoc: jednak jako osvětová a školicí činnost, jednak jako poskytování první pomoci na akcích
 • psychosociální pomoc
 • dárcovství krve: koordinace oceňování bezpříspěvkových dárců krve
 • humanitární jednotky: speciálně vycvičené a vybavené jednotky dobrovolníků pro poskytování první pomoci v případě katastrof a mimořádných událostí
 • sociální činnost
 • humanitární právo: šíření znalostí o Ženevských konvencích
 • pátrací služba: pátrání po pohřešovaných osobách ve válečných oblastech a při mimořádných událostech
 • ediční činnost: publikační a ediční činnost, převážně s tematikou první pomoci
 • humanitární pomoc: pomoc při katastrofách a mimořádných událostech, stejně jako pomoc v sociálních oblastech
 • rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti a pro seniory
 • chráněná bydlení

Dne 1. prosince 1920 byl ČSČK uznán také Mezinárodním výborem v Ženevě a 11. ledna 1920 byl přijat do Ligy společností ČK. Alice Masaryková pak 23. ledna 1921 založila také dorost ČSČK, z něhož o necelých sedmdesát let později vzniklo nástupnické hnutí mládeže ČSČK.

V současné době má Český červený kříž asi 20 tisíc členů a dobrovolníků: dělí se do 73 oblastních spolků, které sídlí většinou v okresních městech, ty se pak dále rozdělují do místních skupin.

Vyzkoušejte si, co víte o první pomoci

K definitivnímu zastavení větších krvácení s výjimkou velkých tepen se nejlépe hodí:
a) stisknutí tepny přímo v ráně
b) tlakový obvaz
c) stisknutí přívodní tepny v tlakovém bodě

Oživování dospělého (s výjimkou případů tonutí nebo dušení) zahajujeme:
a) třiceti stlačeními hrudníku
b) prudkým úderem na konec hrudní kosti
c) nalezením místa stlačování hrudníku

Postiženého při vědomí s dechovými obtížemi uložíme:
a) na záda
b) do polosedu
c) v sedě

Ránu, která masivně krvácí:
a) ošetříme tlakovým obvazem
b) ošetříme peroxidem vodíku a sterilně kryjeme
c) vyčistíme proudem vody až do úplného vypláchnutí nečistot a sterilně kryjeme

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4a