Přesně takový delikt totiž zavádí novela zákona o přestupcích, kterou dnes schválili poslanci. Urážka nebo pomluva úředníka (ale i policisty) se stane přestupkem proti veřejnému pořádku, za který bude hrozit pokuta až 10 000 korun. Kritici to považují za nesmysl a chtějí zákon vetovat.

Novela zákona totiž obsahuje celou plejádu sankcí, které jsou po zásahu poslanců ještě přísnější, než původně chtěla vláda. V některých částech navrhly jednotlivé výbory sněmovny růst sankcí až na pětinásobek.

Na co si tedy dát pozor? Kromě urážky se nevyplatí nic zatajovat. Místo 10 000 až 50 000 korun by měl nově zaplatit občan, pokud by úřadu sdělil nesprávný nebo neúplný údaj, případně mu požadovaný údaj zatajil kvůli získání neoprávněné výhody. Pokud někdo způsobí škodu na cizím majetku či neoprávněně užívá cizí věc, nově riskuje i pokutu až 50 tisíc. Týkat se to má nejenom občanů, ale i firem a živnostníků. Neoprávněné podnikání by nově mělo být trestáno až 100 tisíci korunami (vláda však v tomto případě původně navrhovala pokutu až 500 tisíc).

NEVZBUZUJTE 
POHORŠENÍ

Zákon míří i na oblast občanského soužití. Nově by pokutou až deset tisíc korun mělo být potrestáno vzbuzování veřejného pohoršení nebo rušení nočního klidu. Stejně tak deset tisíc můžete „dostat" za ublížení na cti či nedodržení takzvaného omezujícího opatření.

Napříště bude snazší i samotné řešení pokuty, protože skončí současné blokové řízení a nahradit by ho mělo jen takzvané vydání příkazového bloku. Týká se to sankcí do deseti tisíc korun.

Kolik zaplatíte?

Podle teplického primátora a senátora za ODS Jaroslava Kubery je ale celá konstrukce nového zákona vadná. „Je to nesmysl, další pitomost v řadě, podobně jako zaváděná trestnost pomluvy u právnických osob," zlobí se Kubera. Podle něj sankce nic nevyřeší a mohou nastat problémy při stanovení skutkové podstaty, tedy co byla 
a nebyla urážka či pomluva úředníka. Jakmile zákon dorazí do horní komory, hodlá Kubera iniciovat jeho zamítnutí.

V Česku je přibližně 68 tisíc státních úředníků (podléhajících zákonu o státní službě) a se započítáním různých dalších veřejných úřadů se dostaneme k celkovému číslu kolem 200 tisíc úředníků, které by měl nový zákon chránit.

Zpřísnění sankcí by mohli uvítat třeba zaměstnanci Úřadů práce ČR (ÚP ČR), kteří jsou pravidelně terčem slovní i fyzické agrese, především pokud jde o sociální dávky. „Bouchání do stolu, kopání do židlí, shazování počítačů a prásknutí dveřmi jsou téměř na denním pořádku na všech pracovištích," popisuje mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková. „Někteří klienti přicházejí na pracoviště vybaveni noži a střelnými zbraněmi," říká Beránková s tím, že některé pobočky už teď disponují bezpečnostními přepážkami, kamerami i nouzovým tlačítkem přivolání pomoci.

Podle Beránkové se v posledním roce podařilo výrazně zlepšit spolupráci s městskou i republikovou policií. Čas dojezdu policie na úřad se zkrátil na pět až deset minut.