„Umělecké nasvícení umocňuje věčné poselství, které odvážná oběť Milady Horákové našemu národu ponechala. Není vhodnějšího dne, než je 17. listopadu, projevit této neobyčejné ženě úctu a připomenout si dlouhou cestu k národní svobodě a potřebu zdravého rozumu při rozhodování o budoucnosti země,“ řekl Martin Jan Stránský, předseda Nadačního fondu Stránský.

Skřivánek jako symbol

Pomník je dílem akademického sochaře Josefa Faltuse. Zobrazuje řečnický pult, za kterým dr. Horáková stála při své obhajobě při vykonstruovaném procesu. Na mikrofonu je umístěn skřivánek, jako symbol absurdně odsouzené a popravené ženy.

Pomník byl slavnostně odhalen 16. listopadu 2015 a vznikl za pomoci příspěvků veřejnosti i významných podnikatelů. Jeho výstavbu inicioval Martin Jan Stránský jeho nadační fond, který pomník po slavnostním odhalení daroval Praze1.