Podle zákona mají nejbližší příbuzní nárok na úhradu nákladů na pohřeb, na sirotčí důchod nebo na jednorázové odškodné, které se odvozuje od minimální mzdy a může dosáhnout až jejího 240násobku, tedy necelých tří milionů korun, sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Fond solidarity založila armáda společně s Charitou ČR v reakci na úmrtí pětice vojáků v Afghánistánu v roce 2014. Klade si za cíl pomáhat vojákům či jejich rodinám v nouzi. Od roku 2015 vybral asi 7,7 milionu korun, na pomoc z nich putovalo 1,4 milionu korun. Kromě fondu vojáci při tragických událostech často pořádají i vlastní sbírky či charitativní akce.

Čeští vojáci v Afghánistánu.
Česko má na zahraničních misích 800 vojáků, Afghánistán je nejrizikovější

Vzhledem k věku vojáků u bojových útvarů často po padlých zůstávají rodiny s malými dětmi. Podle zákona mají pozůstalí nárok mimo jiné na jednorázové odškodné a na mimořádné jednorázové odškodné. Jednorázové odškodné dostávají manželky či manžel a děti ve výši třicetinásobku minimální mzdy, nyní tedy 366.000 korun. Pokud s padlým vojákem žijí v jedné domácnosti rodiče, mají dohromady nárok na stejnou částku.

Pokud voják zemře při rizikových činnostech na území ČR nebo za zvlášť nebezpečných podmínek ve službě v zahraničí, dostane manželka či manžel a děti od státu jednorázové mimořádné odškodnění dvěstěčtyřicetinásobek minimální mzdy, tedy asi 2,9 milionu korun. Manželka a děti mají také nárok na úmrtné pro pozůstalé, které záleží na délce služby a odpovídá jednomu až devíti hrubým měsíčním platům.

Při úmrtí vojáka ve službě nebo na misi se armáda snaží informovat příbuzné dříve, než se informace dostane do médií. Zprávu má za úkol sdělit velitel, v týmu bývá přítomen i vojenský kaplan či zdravotník. Podle hlavního vojenského kaplana české armády Jaroslava Knichala jde o nelehký úkol. S tragickou zprávou se každý smiřuje jiným způsobem, řekl.

Voják se psem hlídkoval 5. srpna 2018 na základně Bagrám v Afghánistánu u pietního místa na počest tří českých vojáků, kteří tentýž den zemřeli při útoku sebevražedného atentátníka.
Padlí čeští vojáci v Afghánistánu: pohřeb s poctami, zazní i sirény

"Snažíme se být s těmi lidmi nablízku, nějak jim pomoci, aby to lidsky dokázali zvládnout. Na takovou událost se nedá připravit, je to lidsky bolestné," poznamenal Knichal. Kaplani se s nimi snaží hovořit, radit jim, na koho se mají obrátit ohledně pomoci. On sám byl několikrát v týmu, který tragickou zprávu pozůstalým sděloval. "Každá rodina je jiná, každý ten člověk to přijímá jinak, jinak se s tím vyrovnává," poznamenal.

Pomoc kaplanů či psychologů mají k dispozici i vojáci u jednotky, ve které padlí vojáci v misi sloužili. Tragická úmrtí podle Knichala vojáky vždy zasáhne, i když jsou na podobná nebezpečí připravováni. "Přestože to namodelujete, jak nejlépe umíte podle poslední zkušenosti, tak vás tato situace vždycky překvapí a vždycky je bolestná. Úlohou kaplanů a psychologů v těchto chvílích je s nimi hovořit, vnímat každou jejich emoci, každé jejich slovo tak, aby vojáci i přes tuto událost dokázali pokračovat v plnění úkolů, které jsou před nimi postaveni," řekl Knichal.

Do Vojenského fondu solidarity lidé mohou posílat peníze na účet 44665522/0800, variabilní symbol je 918. Sbírka bude trvat do konce srpna. Posílat také mohou dárcovské DMS podle částky, kterou chtějí přispět, ve tvaru DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90 na číslo 87777.

Jiří Šedivý (vlevo) a Petr Pavel.
Bývalý šéf armády Šedivý: V Afghánistánu nepoznáte, zda se jde člověk odpálit
Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Jiří Verner.
Armáda přepraví ostatky vojáků do vlasti ve středu. Příletu se zúčastní Zeman