Krále původně kritizovali i někteří zástupci českých výrobců. Domnívali se, že spoluzodpovídá za problém, který nyní ministerstvo zdravotnictví řeší - dvě české zkušebny, které certifikují kloubní náhrady a umělé čočky, propadly v několika auditech, takže je Evropská komise doporučila zavřít. Výrobky, které organizace vpustily na trh, chce komise přezkoumat jinde.

"Byly zjištěny nedostatky ve zprávách z technické dokumentace a posouzení, které zpochybňují bezpečnost a výkonnost posouzených výrobků a mohou tak představovat přímé riziko pro bezpečnost pacienta," uvádí přímo zpráva ministerstva zdravotnictví, která výsledky kontrol shrnuje.

Pokud by se ale zkušebny zavřely, musela by z trhu zmizet i řada kvalitních českých výrobků, kterým daly zelenou. Kritici přitom původně upozorňovali, že mohl Král problému zabránit. Auditů se totiž v minulosti účastnil jako národní legislativní expert. Spolupracoval také s dozorujícím Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který měl výtky auditorů řešit. Jakub Král se ale proti takovému podezření ohradil a zástupce Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků své tvrzení opravil.

Jakub Král podle předsedy představenstva asociace Karla Volence současnému problému ve zkušebnách zabránit nemohl. "Ve světle nových skutečností se domnívám, že došlo k pochybení ze strany státních orgánů, a to již před několika lety, kdy byly zjištěny první nedostatky a hlavně problém jejich neřešení. V současné době při nemožnosti získat na mé úrovni předsedy asociace výrobců závěry joint assessmentu a reakce na něj, není možné definovat přesně individuální osobní odpovědnost, každého člena komise či úřadu/instituce. Pro mě je tedy jedinou možnou zodpovědnou osobou ten, kdo statutárně podepisuje rozhodnutí o prodloužení činnosti notifikované osoby. Tím je i pro mě jasná role pana doktora Krále a jeho osobní odpovědnost v celé záležitosti, neboť on není a nikdy nebyl osobou, která má ve svých rukách rozhodnutí o budoucnosti českých notifikovaných osob," uvedl docent Volenec.

Velvyslanec v Bruselu Jaroslav Zajíček na začátku roku vyzval zodpovědné české orgány - tedy ministerstvo zdravotnictví a průmyslu - aby problém konečně řešily. "O neutěšené situaci byl opakovaně informován jmenující orgán se žádostí o přijetí nápravných opatření vůči uvedeným institucím," upozornil. Nápravu ale podle něj nikdo nezjednal.

Útoky na Jakuba Krále ale nekončí. Protikorupčním organizacím se nelíbí, že mladý právník zůstává v orgánech dvou zdravotních pojišťoven. "Jakub Král bude i nadále zastupovat ministerstvo ve dvou správních radách zdravotních pojišťoven," potvrdil šéf resortu Adam Vojtěch. Král sedí například ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, kam ho letos v lednu jmenovala vláda. Měl v ní původně zastupovat zájmy státu.

Organizace ho ale viní ze střetu zájmů, protože vlastní soukromou firmu. "Vzhledem k tomu, že pan Král v rámci svého podnikání nabízí mimo jiné i konzultace a poradenství při obchodních jednáních se zdravotními pojišťovnami, jsme toho názoru, že jeho aktivita a hlasování ve správní radě nejvýznamnější české zdravotní pojišťovny mohou vážně narušit důvěru v nestranné rozhodování správní rady," napsal například právník protikorupční organizace Oživení Marek Zelenka.

Podobně to vidí i jeho kolega Petr Leyer z Transparency International. "Pan Král může mít exkluzivní přístup k informacím, které potom může využít ve svém podnikání. Mělo by být dobře zváženo, jestli takového člověka ve správní radě pojišťovny ponechat," zhodnotil.

Jakub Král se proti nařčením ohrazuje. Vylučuje, že by jeho odchod z ministerstva zdravotnictví souvisel s problémy českých zkušeben. "Končím převážně s ohledem na rodinné důvody, současně mám mnoho závazků v oblasti pedagogické a lektorské činnosti," napsal Deníku. Jakoukoliv kritiku ze strany českých výrobců podle svých slov nikdy nezaznamenal.

Necítí se ani spoluzodpovědný za problém, který nyní ministerstvo v souvislosti se zkušebnami řeší. "Moje postavení na všech auditech bylo identické jako postavení zástupců Evropské komise, zástupkyň odboru farmacie ministerstva zdravotnictví, jakož i dalších přizvaných osob. Skutečnost, že byly problémy českých notifikovaných osob jasně pojmenovány a popsány, je naše společná zásluha. Já ani kolegové z Evropské komise nemáme žádnou rozhodovací pravomoc ve věci pokračování českých notifikovaných osob," uvedl.

Na kritiku protikorupčních organizací reagoval těmito slovy: "Většina členů správních rad zdravotních pojišťoven nepůsobí na ministerstvu zdravotnictví, a přesto je nikdo neobviňuje z toho, že nehájí zájmy státu. Velká část členů správní rady VZP navíc podniká ve zdravotnictví (například provozují lékařské praxe a - na rozdíl od mé osoby a společnosti - jsou smluvními partnery VZP)." Střet zájmů podle něj jednoznačně definuje zákon o VZP. "Je prokazatelné, že já ve střetu zájmu nejsem, neboť nejsem a nikdy jsem nebyl dodavatelem VZP. Nikdy jsem nebyl ani jejím zaměstnancem a nikdy jsem nebyl ani jejím smluvním partnerem," dodal Král.