Podle stávajících pravidel se svateb, pohřbů a bohoslužeb může účastnit nanejvýš 15 osob. Do tohoto limitu se počítají i snoubenci, oddávající a matrikář. Během obřadu platí pro snoubence a další přítomné výjimka z povinnosti mít roušku. Po skončení obřadu již roušku mít musíte. Sundat si ji lze jen na pořízení fotografie.

Poradna Deníku ke koronaviru
Poradna Deníku: Kde dostanete bezplatnou právní radu?

Svatební hostinu není možné pořádat v restauraci ani jiném stravovacím zařízení. Platí zde obecný zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích. Po svatebním obřadu se tak můžete v okruhu blízkých setkat např. doma. Dodržujte ale obecná pravidla týkající se volného pohybu osob včetně zvýšené hygieny. A to i v případě konzumace občerstvení a přípitku.

Obdobná pravidla platí také pro pohřby. Pohřební služby mohou být nadále v provozu, výjimka ze zákazu poskytování služeb se vztahuje konkrétně na provozovny pohřebních služeb, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků a ukládání lidských ostatků do uren.

Poradna Deníku ke koronaviru
Poradna Deníku: Protiepidemický systém (PES) a uvolnění režimu

V případě, že by vláda podle očekávání od příštího pondělí zmírnila svá nařízení a podle svého systému PES snížila přísnost z dnešního „fialového“ stupně číslo pět na „červený“ stupeň číslo čtyři, mohl by povolený počet účastníků těchto obřadů stoupnout na 20.