Na našem zpravodajském serveru na adrese denik.cz/dotazy jsme spustili novou rubriku „Otázky dne ke koronaviru“, kam nám můžete posílat své dotazy. Děkujeme za ně a postupně zjišťujeme reakce dotčených institucí a úřadů.

Za dnešní odpovědi děkujeme pracovníkům ministerstva školství, Krajské hygienické služby Středočeského kraje, MPO, MPSV a webu Úřadu vlády.

Co zajímá vás? Položte svůj dotaz ve formuláři ZDE. Deník vám u úředníků zajistí odpověď. Tento článek tak budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

Jak je to s povinností nosit roušky v budově zaměstnání? Musí ji lidé mít v práci stále, třeba i když jsou v celé kanceláři sami?
Od 19. března 2020 jsou všechny osoby povinny mít ochranný prostředek dýchacích cest na všech místech kromě svého bydliště. To znamená, že v zaměstnání musí mít každý zakrytá ústa a nos, ať už rouškou, nebo jiným ochranným prostředkem. Pokud to není nebezpečné pro výkon práce, tak je též povinnost nosit roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest na pracovišti. Pokud pracujete v uzavřené kanceláři, tudíž nejste v kontaktu s dalšími osobami, je možné nošení roušky omezit, nicméně při jakémkoliv kontaktu se spolupracovníky je nutné chránit sebe i je používáním ochranných prostředků.

Ptejte se na to, co vás zajímá.
Poradna Deníku ke koronaviru: Přišly dotazy ke kadeřnictvím i modrým zónám

Mohou například kadeřnice v době, kdy jejich provozovny zůstávají uzavřené, stříhat lidi doma?
Ano, pouze individuálně mimo provozovnu.

Všechny vaše dotazy a odpovědi naleznezte ZDE

Může zaměstnavatel nařídit na 14 dnů dovolenou, pokud zastavuje výrobu pro nedostatek materiálu?
V případě nepřidělování práce v důsledku výpadku vstupů (dodávky surovin, služeb, součástek, podkladů) jde o překážku na straně zaměstnavatele. V tom případě zaměstnanci náleží náhrada mzdy nejméně ve výši 80 procent průměrného výdělku.

Mám přítele na Slovensku, je nějaká šance se tam dostat přes hranice?
Od 16. března pro občany České republiky platí zákaz vycestovat z České republiky kromě osob, kterým byla udělena výjimka. Uděluje se buď zaměstnancům, kteří pracují v zahraničí do 100 kilometrů vzdušnou čarou od státní hranice, nebo řidičům nákladních vozidel a autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, posádkám vlakových čet a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel a posádek vozů správců komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu.

Ptejte se na to, co vás zajímá.
Poradna Deníku ke koronaviru: Přinášíme další odpovědi na dotazy čtenářů

Jakou náhradu mzdy obdrží asistent pedagoga nebo školní asistent pracující v domě dětí a mládeže na dohodu o pracovní činnosti, když musel zůstat doma, protože děti mají zákaz chodit do školy a zařízení je zavřené?
V případě uzavření škol a školských zařízení následkem usnesení vlády a z toho vyplývajících mimořádných opatření se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle (§ 208) zákoníku práce.

Podle (§ 77 odst. 2) zákoníku práce se na práci vykonávanou na základě dohod konaných mimo pracovní poměr vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru kromě vyjmenovaných skutečností, mezi které nicméně nepatří překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Podle MŠMT proto platí, že zaměstnanci, který vykonává práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, přísluší v souladu s § 208 zákoníku práce ve spojení s § 361 a 362 odst. 1 zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku stejně jako zaměstnanci, který vykonává práci v pracovním poměru.

Ptejte se na to, co vás zajímá.
Poradna Deníku ke koronaviru: Zeptejte se, zde jsou první odpovědi

Mám dotaz – možná hloupý, nedalo by se zjistit, jestli by nešlo otírat povrchy nemrznoucí směsí? Všude jí je hodně. Není šance sehnat žádnou funkční dezinfekci.
Ne, není k tomu určená.

Můj syn (31 let) má diabetes 1. typu. Dnes přijel z práce, že ho pálí oči a není mu dobře, je unavený, bez teploty. Je jako diabetik více ohrožený?
Všichni chronicky nemocní, nejen diabetici, jsou ohroženi, protože jejich onemocnění zatěžuje imunitní systém a ten pak nemusí mít dost kapacity na obranu před koronavirem.

Další dotazy, které nám od vás dorazily, zatím čekají na zodpovězení na úřadech. Jakmile odpovědi obdržíme, zveřejníme je v tomto článku. Pokud i vy máte otázku, pošlete ji přes formulář ZDE. Děkujeme.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník