Na našem zpravodajském serveru na adrese denik.cz/dotazy jsme spustili novou rubriku „Otázky dne ke koronaviru“, kam nám můžete posílat své dotazy.

Za pomoc s vypracováním dnešních odpovědí děkujeme zaměstnancům ministerstva školství a resortu práce a sociálních věcí.

Co zajímá vás? Položte svůj dotaz ve formuláři ZDE. Deník vám u úředníků zajistí odpověď. Tento článek tak budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

Mám dítě na soukromé základní škole. Mám i teď platit školné?
U soukromých škol je v kompetenci ředitele/ky školy rozhodnout o prominutí nebo snížení úplaty, resp. záleží na smlouvě uzavřené mezi školou a zákonnými zástupci.

Ptejte se na to, co vás zajímá.
Poradna Deníku ke koronaviru: Můžu po karanténě do práce? A co soukromá oslava?

Podle jakých kritérií se nyní řídí platby ve veřejných mateřských školách?
Ve veřejných mateřských školách stanoví ředitel/ka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení provozu.

Musím platit za ubytování na internátu nebo koleji, když tam minimálně měsíc nejsem? Co když se studium prodlouží, budu mít nárok na stipendium?
Poplatek za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován. Poplatek za ubytování na kolejích, pokud se uzavřely, je v gesci konkrétní vysoké školy. Vysokoškolákům se půlrok od 1. března do 31. srpna 2020 nebude počítat do lhůt pro stanovení poplatku za studium, dodržení maximální přípustné délky studia a pro přiznávání stipendií.

Všechny vaše dotazy a odpovědi naleznezte ZDE

V červnu se chystám ke státnicím. Proběhnou v původním termínu?
Vysoké školy budou moci posunout termíny přijímacích i státních zkoušek či obhajob dizertačních prací podle toho, jak se bude vyvíjet pandemie. Zároveň bude možné konat tyto zkoušky distančně, přičemž je na vysoké škole, jaké technické provedení zvolí. Pokud tyto zkoušky nebude možné provést na dálku, může jít student ke státnicím až po znovuobnovení výuky na vysokých školách.

Kdy se budou konat přijímací zkoušky na VŠ?
Vysoké školy oznámí termíny přijímacího řízení s nejméně 15denním předstihem. Pokud by i 15 dnů před plánovaným novým termínem přijímacích zkoušek zůstávaly školy zavřené, škola opět stanoví nový termín, a to nejméně 15 dnů poté, co se obnoví výuka. Dokumenty, které jsou součástí přijetí, například maturitní vysvědčení nebo diplom z předchozího studia, mohou studenti předložit dodatečně, a to až 30 dní po zahájení nového akademického roku.

Mám tři děti ve věku 4, 9 a 13 let a jsem vedena na Úřadu práce, práci však nyní hledat nemohu. Mám nárok na ošetřovné?
Ne. Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci (či OSVČ), za které platí zaměstnavatel pojistné.

Ptejte se na to, co vás zajímá.
Poradna Deníku ke koronaviru: Jak je to s mateřskými školami či maturitami?

Mohu odmítnout chodit do práce, když tam ostatní nenosí roušky?
Ano. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, která bezprostředně ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, který by tak učinil účelově (§ 106 zákoníku práce).

Ochrana obličeje je podle nařízení vlády povinná. V nařízení vlády stojí:I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00.00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Další dotazy, které nám od vás dorazily, zatím čekají na zodpovězení na úřadech. Jakmile odpovědi obdržíme, zveřejníme je v tomto článku. Pokud i vy máte otázku, pošlete ji přes formulář ZDE. Děkujeme.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník