Co zajímá vás? Položte svůj dotaz ve formuláři ZDE. Deník vám u úředníků zajistí odpověď. Tento článek tak budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

HRANICE A VYCESTOVÁNÍ

Mohu vycestovat na Slovensko k rodičům, kterým je 84 let a jsou nemocní?
Občané ČR nyní již mohou volně vycestovat. Otázkou však zůstává, zda je cizí zmemě na své území nyní vpustí.

Chci vyjet do Rakouska za dcerou a vnoučaty - je samoživitelka a chci jí ulevit. Jak se mám prokázat, že jedu za rodinou? Co mám předložit? Stačí když mi dcera nafotí pasy nebo kartičky pojištěnce?
Ano, za dcerou můžete odcestovat. Po návratu do ČR ale musíte absolvovat povinnou karanténu. Nezbytnost takové cesty musí být na hraničním přechodu doložena všemi dostupnými podpůrnými dokumenty, v tomto případě například aktuálním bydlištěm či pobytovým oprávněním v jiném státě pro rodinného příslušníka nebo osoby blízké. Vzhledem k opatřením na hranicích v ostatních státech ovšem nelze garantovat vstup na území jiných států.

Pobývám u přítele na Slovensku s naším synem, ale trvalé bydliště mám v ČR. Můžu se do České republiky jet podívat za rodinou, a pak se vrátit zpátky do Slovenské republiky?
Ano, můžete přijet do ČR, ale musíte zde absolvovat povinnou 14denní karanténu. Při návratu zpět do zahraničí ovšem budete muset doložit dokumenty nezbytnost takové cesty. Vzhledem k opatřením na hranicích v ostatních státech ovšem nelze garantovat vstup na území jiných států.

CHALUPY

Můžu na víkend cestovat autem s rodinou na chatu nebo chalupu, když tam potřebuji udělat nějakou údržbu?
Lidé, kteří nepociťují příznaky onemocnění, mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím.

KADEŘNICTVÍ

Musí mít zákazník v kadeřnictví roušku?
Kadeřnictví budou moci obnovit provoz od 11. května. Výjimky z povinného nošení roušky zatím ministerstvo zdravotnictví povolilo pouze v některých případech. V případě využívání kadeřnických služeb by se mohla vztahovat jen na osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav vzhledem k povaze a projevům jejich onemocnění neumožňují dodržování této povinnosti. Ostatní zákazníci jsou povinni roušku nosit ve veřejném prostoru, tedy i v kadeřnictví. Povinnost nosit roušku budou mít také kadeřnice a kadeřníci.

KARANTÉNA v RODINĚ

Pokud budu mít koronavirus a budu se léčit doma, osoby, které jsou se mnou ve společné domácnosti budou rovněž testovány na Covid-19. Jak se toto řeší s obstaráváním nutných potravin pro domácnost?
V případě nařízené karantény doporučuji zařídit nákup přes příbuzné známe, charitu či e-shopem.

KORONAVIRUS

Když dám potraviny do mrazáku, zničí se virus?
Nemáme informace o likvidaci viru zmražením, naopak vysoké teploty ho však ničí.

PENDLEŘI

Dvacet let pracuji jako pendler v Rakousku. Zatím jsem na dovolené, ale pak se nejspíš budu muset odstěhovat do Rakouska a po návratu být v karanténě. Proplácí nějakým způsobem karanténu i v Rakousku? (cykly 3 týdny práce, 2 týdny karanténa) Protože je karanténa nařízena vládou ČR a ne ze zdravotních důvodů. V případě, že neseženu ubytování, je velice pravděpodobné, že dostanu výpověď. Pokud dostanu výpověď z důvodu zavřených hranic, mám nárok na odstupné, nebo ho pak mohu nárokovat na české straně?
Podle posledních informací potvrzení o povinné karanténě nařízené z české strany Německo a Rakousko neuznávají, přestože migrující pracovníci mají v hostitelském státě, pokud jde o pracovní právo a sociální výhody, stejné postavení jako tamní občané. „Z hlediska sociálního zabezpečení jsou migrující osoby zpravidla pojištěny ve státě výdělečné činnosti, tzn. i když v ČR bydlí, přispívají do systému státu, kde pracují, a vůči němu také  uplatňují nároky, které jeho právní předpisy stanoví. Uznatelná je pouze pracovní neschopnost z důvodu konkrétní nemoci s identifikovanou diagnózou od lékaře,“ konstatovala Kateřina Brodská z tiskového odboru ministerstva práce a sociálních věcí. Česká strana podle ní nicméně s partnery v Německu a Rakousku jedná. Pokud přijdete o práci a máte trvalý pobyt v Česku, můžete požádat úřad práce o podporu v nezaměstnanosti i sociální dávky. „V první řadě je velice důležité si od zaměstnavatele nechat vystavit potřebné dokumenty o ukončení zaměstnání, jako jsou potvrzení o zaměstnání, Arbeitsbescheinigung v případě návratu z Německa a Rakouska, nebo zápočtové listy v případě návratu ze Slovenska. Důležité je, aby byla výpověď v písemné formě,“ upozorňuje Brodská.

RESTAURACE

Zajímalo by mě, jak můžou být otevřená výdejní okénka restaurací. Konkrétně v jakém čase, od kdy do kdy?
Záleží na rozhodnutí provozovatele. Ohledně otvírací doby výdejních okének restaurací vláda v souvislosti s koronavirovou epidemií dosud žádná speciální omezení nestanovila.

ŘEMESLA

Jak zjistím, která konkrétní „řemesla s provozovnou“ jsou již otevřená?
Existuje na to seznam vydaný MPO. Konkrétně jde o tyto provozovny řemesel: sklář a sklenář, brusič, kameník, kamnář, modelář, kovář a podkovář, kovolitec, obráběč, smaltér a galvanizér, zámečník a nástrojář, hodinář, zlatník a klenotník, pozlacovač, karosář, truhlář, kožešník, obuvník a švec, švadlena a krejčí, brašnář a sedlář, bednář, košíkář, knihař, tiskař, knihtiskař a vazač, keramik a hrnčíř, kovotepec a kovolitec, cizelér, zvonař a pasíř, platnéř a medailér, barvíř, čalouník, parukář a vlásenkář, písmomalíř, grafik a designér, výrobce bižuterie a ozdob, výrobce hraček, výrobce hudebních nástrojů, opravář pracovních strojů, nožíř, fotograf a také psí salony.

ŠKOLY

Dcera navštěvuje třetí třídu, a mám strach ji posílat do školy. Učení zvládáme celkem dobře doma. Budu muset být doma zadarmo, když ji nepošlu do školy?
Osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol bude od 25. května možná, ne však povinná. Nadále proto bude možné děti učit z domova. Rodiče dětí mladších 13 let budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s koronavirem. Ošetřovné za březen jim bude vyplaceno ve výši 60 procent základu, od dubna ve výši 80 procent.

ÚŘADY

Kdy skončí omezený provoz na úřadech?
Úřady již ve standardním rozsahu fungují, ovšem za dodržení přísných hygienických opatření. Na úřadě přesto nemusí být stále všichni zaměstnanci. Pokud to není nezbytné, je nejvhodnější ke kontaktu využít telefon, e-mail nebo datovou schránku. Stejně budou postupovat i úředníci.

ZAMĚSTNÁNÍ

Pracuji v úklidové firmě, kterou si najímá firma která vyrábí automobilové díly a firma byla z důvodu koronaviru uzavřena, protože jsou zavřené firmy, které dodávají další díly nutné k výrobě. Po mě a mých kolegyních náš zaměstnavatel chce, abychom v době, kdy je firma zavřená, čerpali dovolenou, nám se toto nelíbí, oznámil nám to ze dne na den. Chci se zeptat: má na toto zaměstnavatel právo? My za uzavření firmy nemůžeme. Můžeme se nějak bránit?
Zaměstnavatel může podle zákoníku práce nařídit zaměstnanci čerpání dovolené. „Avšak musí vždy zaměstnanci písemně oznámit konkrétní dobu čerpání minimálně 14 dní předem. Bez dohody se zaměstnancem tak nemůže dovolenou nařídit „ze dne na den“, konstatuje na svém webu ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pokud jde o hromadnou dovolenou, podle zákoníku práce zaměstnavatel „může v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců určit hromadné čerpání dovolené, jen jestliže je to nezbytné z provozních důvodů; hromadné čerpání dovolené nesmí činit více než 2 týdny a u uměleckých souborů 4 týdny“. Se stížností se můžete obrátit například na Státní úřad inspekce práce.