Církve a náboženské společnosti se i nyní snaží najít způsob, jak bezpečně pokračovat ve své činnosti. Chtějí pomáhat lidem svými duchovními aktivitami překonat nynější období, jež je náročné na jejich psychiku.

Poradna Deníku ke koronaviru
Poradna Deníku: Manuál radí nemíchat děti

Bohoslužby a náboženská shromáždění se nyní smějí pořádat, ovšem počet přítomných je omezen na 20 osob. Přítomní musejí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Všichni přítomní jsou při vstupu do vnitřního prostoru povinni vydezinfikovat si ruce, i po dobu obřadu musejí mít na obličeji roušku. Pokud se v uzavřeném prostoru zpívá, smí tak najednou činit nanejvýš pět osob.

Většina církví nabízí virtuální bohoslužby, které mohou lidé sledovat prostřednictvím internetu nebo televize. I pro přípravy virtuální bohoslužby platí obdobná omezení jako pro ty veřejné – zúčastnit se jich smí maximálně 20 osob, i hudební produkce je omezena na nanejvýš pětici zpěváků.

Poradna Deníku ke koronaviru
Jak žádat o příspěvek od zdravotní pojišťovny?

Duchovní mohou nadále poskytovat individuální služby – mají i výjimku ze zákazu nočního vycházení, pokud jsou povoláni např. k pomazání nemocného.