Podle manuálu ministerstva školství má při prezenční výuce prioritu sourodost skupin. Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani jinak prolínat při výuce, ve školní jídelně, družině a klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

Poradna Deníku ke koronaviru
Poradna Deníku: Protiepidemický systém (PES) a uvolnění režimu

Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením školního vzdělávacího programu. Ředitel má právo stanovit, který vzdělávací obsah se realizuje, aby vyhověl požadavku stejnorodosti tříd.

Od 30. listopadu je povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně základních škol a žáky 9. ročníků ZŠ. Žáci 6. až 8. ročníku ZŠ se učí v režimu tzv. rotační výuky, tj. střídání celých tříd po týdnu. Ředitel školy rozdělí třídy do dvou skupin a určí, která skupina se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém.

Poradna Deníku ke koronaviru
Poradna Deníku: Kde dostanete bezplatnou právní radu?

Rozdělení tříd na dvě skupiny stanoví ředitel v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd apod. Je tedy možná varianta rozdělení: podle celých ročníků, třeba při dvou třídách v ročníku první týden: dvě třídy 6. ročníku a jedna třída 7. ročníku prezenčně, druhá třída 7. ročníku a 8. ročník distančně, druhý týden naopak, nebo podle paralelních tříd v ročníku: první týden třídy „A“ prezenčně, třídy „B“ distančně, druhý týden opačně.