V případě žáků prvního stupně základních škol, pro které je obnovena výuka v plném rozsahu, platí následující: pečující osoby naposledy vyplňují formulář Žádosti o ošetřovné za měsíc listopad.

„Naposledy lze u dětí, pro které se takto obnovila prezenční výuka, uplatnit nárok na ošetřovné za den předcházející obnovení výuky,“ konstatuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Po vyplnění žádosti předá zaměstnanec tiskopis zaměstnavateli.

Poradna Deníku ke koronaviru
Poradna Deníku: Manuál radí nemíchat děti

Při vyplňování nezapomeňte doplnit číslo žádosti, pod kterým jste uplatnili nárok na ošetřovné v předchozím měsíci, a zaškrtněte, že se navazuje na žádost z minulého měsíce.

V případě rotační výuky tato dávka náleží nadále v těch dnech, pro které platí zákaz osobní přítomnosti žáka ve škole, a dítě je tedy doma na distanční výuce.

„Pečující osoby proto budou pokračovat v již uplatněných Žádostech o ošetřovné (tedy uvádět stále původní číslo prvotní žádosti) a vykazovat na nich dny péče o dítě na distanční výuce, dokud u jejich dítěte nedojde k plnému obnovení prezenční výuky,“ informuje ČSSZ.