Hlavní jednací sál obsadí malíři. V říjnu se v něm bude také měnit koberec, a to zhruba po deseti letech. Zároveň se budou opravovat lavice včetně datových rozvodů a zásuvek a rozvodů elektřiny. "Odhad celkové ceny za všechny tyto dílčí práce v jednacím sále činí zhruba 1,3 milionu korun včetně daně z případné hodnoty," sdělil sněmovní tiskový odbor.

Jednací sál se nachází v Thunovském paláci ve Sněmovní ulici, jde o národní kulturní památku. Od roku 1779 sloužil hlavní sál jako divadlo, později budovu poničil požár. Začátkem 19. století palác koupili čeští stavové, kteří zahájili přestavbu pro Zemský sněm. Nynějšího podoba jednacího sálu pochází z roku 1861. Sál charakterizují zlacené dekorace i ženské postavy, které jako by přidržovaly štukový strop.

Malování čeká také kanceláře poslanců a poslaneckých klubů, jejich zasedací místnosti a rovněž přilehlé prostory a chodby zhruba za 1,9 milionu korun. Stejné práce se uskuteční i v ubytovnách v Rumunské a v Nerudově ulici, náklady by měly činit kolem 700 tisíc korun. "Dále se také počítá s celkovým úklidem," dodal tiskový odbor.