Sněmovna jej tak jakov úterýbez dalšího odmítla zařadit na program jednání počtem hlasů 41 pro a 33 proti, při přítomnosti 191 poslanců.

Nezájem poslanců

Tento výsledek hlasování vypovídá o úplném nezájmu o tento vládní podnět. „Chtěl bych upozornit na okolnost, že na tomto nepříznivém stavu mají podíl i sami novináři, kteří premiéra Fischera a mou osobu alarmovali k vypracování novely, ale v okamžiku, kdy vláda předlohu přijala a měl by ji projednat parlament, jejich zájem klesl téměř na nulu. Jinými slovy ve včerejším ani dnešním tisku se na toto téma neobjevila ani zmínka," píše ministr Michal Kocáb ve svém prohlášení.

Kocáb napadá i média

„Vzniká tak dojem, že media ztratila o tento podnět zájem. Novelu považuji za vyváženou a rozumnou korelaci mezi právem veřejnosti na informace a právem na ochranu osobních údajů a její přijetí za potřebné i z hlediska řešení problému korupce a klientelistických vztahů. Pokud mediím dáme roubík, nevidím v naší současné společnosti nikoho dalšího, kdo bude proti této rakovině demokracie dostatečně účinně postupovat," pokračuje ministr.

Výzva svobodným médiím

„Proto ještě jednou vyzývám svobodná media, aby se tomuto tématu věnovala a pomohla vytvořit podmínky pro prosazení vládní novely tří zákonů (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 40/2009 Sb., a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kterou předkládám společně s ministryní spravedlnosti a kterou také dlouhodobě prosazuje Strana zelených," končí své prohlášení Kocáb.