Předseda tohoto výboru Martin Komárek (ANO) se pozastavil nad tím, že novela má odkazem na nové předpisy EU nahradit v zákoně formulace, které zakazují reklamu založenou na podprahovém vnímání nebo se týkají dětí a mladistvých. „Mám určitou pochybnost, zda bude nová úprava dobře fungovat," uvedl Komárek pro média.

Novela by měla upravit i některé druhy podnikání, například při šíření reklamy na nepovolené nebo neoznámené loterie. Norma rovněž omezuje regulaci reklamy pro činnost v pohřebnictví.