Ke zvýšení cen podle Vondráčka došlo na základě návrhu vedení Kanceláře Poslanecké sněmovny a usnesení Komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, složené z poslanců. Ta o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Nový ceník platí od 1. února 2018, u studené kuchyně, polévek, salátů, příloh, moučníků a snídaňových jídel se tak zvedla obchodní přirážka (marže) z 10 procent na 50 procent u nápojů dokonce z původních pěti procent na 50 procent. Přirážka u hlavních jídel zůstala beze změny, tedy 120 procent.

Původní výše obchodní přirážky (10 procent, resp. pět procent) byla stanovena v roce 1997. Po více než 20 letech se ceny přiblížily cenám pokrmů v podnicích mimo turistické centrum Prahy.

Vondráček se tak snaží vyvrátit vlnu dezinterpretací, která se podle něj šíří v souvislosti s aktuální změnou metodiky tvorby cen nápojů a některých pokrmů v poslaneckých restauracích s účinností od 1. července 2018.

Zlevní o korunu

Protože se od února 2018 zvedly ceny vstupních surovin, poslanci v Komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny navrhli snížení obchodní přirážky z 50 procent na 40 procent. Týká se to opět jen studené kuchyně, polévek, salátů, příloh, moučníků, snídaňových jídel a nápojů. Cílem je zachovat výši konečných cen i přes zdražení vstupních surovin – zejména s ohledem na zaměstnance Poslanecké sněmovny.

U několika málo položek tak došlo k nepatrnému zlevnění, většinou o 1 až 2 koruny. Ani v tomto případě se obchodní přirážka na hotová jídla (120 procent) neměnila, jejich ceny odpovídají cenám hlavních jídel v restauračních zařízeních mimo turistické centrum Prahy.

Následná mediální prezentace změny cenotvorby byla vedena spíše snahou zaujmout čtenáře než objektivně informovat. Nicméně na základě této zkušenosti je zřejmé, že přímé zapojení poslanců do rozhodování o cenách ve sněmovních zařízeních je nešťastné a věc by měla být ponechána příslušnému odboru. Po projednání celé záležitosti na grémiu Sněmovny předseda Radek Vondráček rozhodl, že tvorba cen bude nadále výlučně v kompetenci vedení Kanceláře Poslanecké sněmovny, která plní úkoly spojené s organizačním a technickým zabezpečením Sněmovny.