„Hlavním cílem navrhované právní úpravy je otevřeně prohlásit prostituci za legální, a to včetně souvisejících doprovodných činností," uvedl poslanec ke své předloze.

Obce by podle ní směly „vymezit veřejná prostranství určená k nabízení prostituce". Poslanec argumentuje rozhodnutím Ústavního soudu z roku 2007, podle něhož tak obce mohou postupovat. Podle nálezu mohou obce prostituci na veřejných prostranstvích zcela zakázat, s čímž počítá i pražský návrh, nebo nějakým způsobem takováto místa určit.

Bez kondomu

Paggio chce naopak v souladu s pražským návrhem umožnit obcím, aby zakázaly vystavování osob za účelem reklamy na sexuální služby viditelné z veřejně přístupných míst". Cílem je možnost prohibice výloh, výkladních skříní, oken a podobných soukromých prostor, v nichž jsou osobně propagovány sexuální služby, uvedl. Chce rovněž zavést pod pokutou až 20.000 korun „poskytování nebo užívání úplatné sexuální služby bez použití prezervativu" s cílem omezení rizika přenosu pohlavních chorob.

Necudné publikace

Poslancův návrh počítá také s vypovězením mezinárodních úmluv „o potírání obchodu zletilými ženami" nebo „o potlačování obchodu s necudnými publikacemi" z první poloviny minulého století. Zrušit chce také dosud platný prvorepublikový zákon o potírání pohlavních nemocí, který mimo jiné zakazuje zřizování a udržování nevěstinců. „Vedle této úpravy obsahuje tento zákon i ustanovení zajišťující dozor nad zpustlou mládeží, která vede pohlavně nemravný život. Proto je nezbytné tento zákon zrušit," dodal poslanec.