Znělo by to jako historická anekdota, ale podivuhodný návrh poslankyně za sociální demokracii vznikl za okolností, které už tak humorné nebyly. A stejně tak žena, jež jej parlamentu předložila, nebyla jen nějaká směšná figurka. Její životní osudy byly dramatické a v konečných důsledcích tragické.

Válečné dědictví

Proč tedy vlastně Betty Karpíškovou napadlo předstoupit před parlament právě s takovou absurdní iniciativou? Odpověď se ukrývala na bojištích první světové války, kde padlo nebo zemřelo v důsledku válečných zranění na 300 tisíc mužů z českých zemí, a to převážně z mladších ročníků. Tedy takových, kteří byli buď mladými otci rodin, nebo rodinu dokonce ještě ani nezaložili.

Španělská chřipka zasáhla v letech 1918 až 1920 celý svět a přinesla desítky milionů mrtvýchŠpanělská chřipka zasáhla v letech 1918 až 1920 celý svět a přinesla desítky milionů mrtvýchZdroj: Wikimedia Commons, National Photo Company - Library of Congress, volné dílo

To mělo hned několik důsledků. Za prvé se ženy za této situace rychle emancipovaly, protože během válečných let musely v celé řadě profesí zastoupit muže na frontě. Zjistily, že jejich práci dovedou plnohodnotně zastávat, a to vedlo logicky k touze co nejvíce se osamostatnit.

Moderní žena už nechtěla být jen ženou v domácnosti – chtěla volební právo a rovnoprávnost, chtěla vzdělání, ale chtěla také třeba mít možnost kouřit nebo se oblékat a upravovat nekonvenčně zcela podle svého.

Charlotta Garrigue Masaryková
Bez Charlotty by první republika nebyla tím, čím byla. Masaryk ji stvořil pro ni

Mužům, kteří se po válce vraceli domů, tak nezbývalo než se smířit s novým společenským pořádkem a tím, že „konkurence ženská nepřestane a vžije se jako něco samozřejmého, přirozeného, ozdravujícího stávající poměry. Nastává, nastane nová velká sociální epocha pro ženu: žena, matka, živitelka, rovnocenná pomocnice mužova. Dějiny jdou svým mohutným, neslyšným krokem ku předu. Lidstvo nesnese překotných reforem, mají-li se státi součástkou jeho ‚já‘. Nenáhlý přerod, tak přirozený, samozřejmý, dá vzklíčiti novému radostnému životu člověka – ženy,“ což už v roce 1917 napsal Časopis učitelek.

Dlužno dodat, že ústava nově vzniklé Československé republiky vzala tuto emancipaci v potaz a v roce 1920 zavedla všeobecné volební právo.

Pacienti  se španělskou chřipkou v americké vojenské nemocnici v Aix-Les-Bains ve Francii (1918).Válka i španělská chřipka se ničivě podepsaly na populaci. Zemřely statisíce mladých mužů z českých zemí.Zdroj: Wikimedia

Na druhé straně se ale v nové republice bolestivě projevil problém se zakládáním nových rodin a s velkým množstvím vdov, což mohlo mít dlouhodobý negativní vliv na populační vývoj. A právě to vedlo poslankyni Betty Karpíškovou k předložení legislativního návrhu požadujícího, aby si všichni muži vzali dvě manželky, což měl být prostředek vedoucí k doplnění populace ztracené během válečných let.

Bouře v parlamentu

Je pochopitelné, že návrh nemohl mít šanci na úspěch. Už při jeho prezentaci začaly manželky poslanců křičet z galerie. Záhy po poslankyni vystoupil další řečník, který prohlásil, že přijme-li Československo takový zákon, bude čelit posměchu celého světa.

Výkřiky nevole byly tak silné a hlasité, že kvůli nim musel předsedající parlamentní zasedání přerušit.

Alice Masaryková se stala první a jedinou předsedkyní Československého Červeného kříže mezi světovými válkami
Alice Masaryková: Hrozil jí trest smrti, otce se nezřekla a stala se zachránkyní

Událost přece jen pronikla do světa a chicagské noviny Chicago Tribune o ní přinesly 9. července na první straně zprávu s titulkem „Ženy se bouří kvůli českému návrhu vynucené bigamie“.

Podivný návrh zapadl, ale jméno jeho předkladatelky by úplně zapadnout nemělo. Betty Karpíšková nebyla mezi prvorepublikovými političkami nezajímavá a její další osudy svědčí o tom, že rozhodně nebyla jen nějakou radikální či poblouzněnou aktivistkou.

Tragický osud poslankyně

Novinářka a politička Betty Karpíšková byla od roku 1920 členkou ústředního výkonného výboru a představenstva Čs. sociálně demokratické strany dělnické, za niž byla v témže roce zvolena poslankyní. V parlamentu se opravdu zabývala zejména ženskou a rodinnou sociální otázkou, přičemž prosazovala hospodářskou rovnoprávnost žen, matek a dětí.

Okamžik tragédie. Sufražetka Emily Davisonová byla právě sražena koněm Anmerem britského krále Jiřího V., před nějž vběhla během pořádání Epsom Derby 4. června 1913
Její smrt pomohla změnit Británii. Emily Davisonovou ušlapal kůň krále Jiřího V.

V roce 1921 se stala také šéfredaktorkou sociálnědemokratického časopisu Ženské noviny, který vedla až do roku 1938. V publicistické práci usilovala zejména o politickou osvětu svých čtenářek.

Po okupaci zbytku okleštěného Československa hitlerovským Německem navázala kontakt s domácím odbojem a stala se aktivní účastnicí ilegálních porad někdejších vedoucích činitelů sociálně demokratické strany.

Poprava sedmi účastníků rumburské vzpoury v lese za Lesním hřbitovem v Novém Boru
Rumburská vzpoura: Mohla urychlit vznik republiky. Doplatila ale na telegraf

Gestapo ji zatklo 6. května 1941, když spustilo rozsáhlou represivní akci proti reprezentaci české sociální demokracie. Ačkoli se z ní snažilo za pomoci zostřených výslechů dostat informace o ukrytém majetku a finančních fondech strany, odvážná politička nic neprozradila.

Na podzim 1942 byla poslána do vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi, kde záhy po příchodu zahynula v plynové komoře.