Bradáčová zveřejnila letos v únoru na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím platy nejen státních zástupců svého úřadu, ale také řadových zaměstnanců. Podle ochránců dat na to vrchní státní zastupitelství nemělo právo. ÚOOÚ mu proto uložil pokutu, s kterou instituce nesouhlasila a podala proti ní rozklad. Její argumenty však úřad neuznal.

„Úřad pro ochranu osobních údajů považuje za prokázané, že vrchní státní zastupitelství použilo osobní údaje svých zaměstnanců k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny," zdůvodnil úřad potvrzení pokuty v její původní výši.

Povinnosti zaměstnavatele

Osobní údaje zaměstnanců včetně informací o jejich platu se podle úřadu shromažďují kvůli povinnostem zaměstnavatele mimo jiné v mzdové či daňové oblasti, avšak nikoliv za účelem jejich automatického zveřejnění, a to ani v případě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Úřad považuje také za neopodstatněné plošně, bez jakéhokoliv věcného důvodu, podezírat řadové zaměstnance veřejné správy z protiprávního jednání, a proto veřejně kontrolovat jejich životní úroveň právě prostřednictvím zveřejňování výše jejich měsíčních příjmů," uvedla mluvčí Štěpánková.

„S názorem ÚOOÚ na zveřejněnou problematiku nesouhlasíme a za pravdu nám dávají i nedávná rozhodnutí správních soudů. Vrchní státní zástupkyně v Praze se tedy obrátí na Městský soud v Praze, aby rozhodnutí úřadu podrobil přezkumu," reagovala na dotaz žalobkyně Bradáčová. Dodala, že zamítavé stanovisko předsedy ÚOOÚ Igora Němce předpokládala, a to s ohledem na jeho „předchozí nepřímý pokyn zahájit proti Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze řízení".

Chybné označení soudců

Bradáčová již dříve prohlásila, že pokuta 100.000 korun je disproporční vzhledem k tomu, jaké sankce úřad ukládal v minulosti. Proti tomu se však ÚOOÚ ohradil. Upozornil, že stejně vysokou pokutu muselo zaplatit například ministerstvo spravedlnosti za zveřejnění jmen soudců, kteří byli chybně označeni za bývalé členy KSČ. Ministerstvo školství pak dostalo sankci 450.000 korun za zveřejnění jmenného seznamu příjemců dotace v rámci podpory romských studentů a ministerstvo financí 80.000 korun za neoprávněné zveřejnění jména správce osobních údajů na tiskové konferenci.