K incidentu došlo o přestávce. Žákyně měla údajně slově napadnout jednoho z chlapců a nelibě se vyjádřit k jeho postavě. Jeho kamarád se ho následně zastal a dívku kopl do nohy a ještě jí uštědřil pohlavek.

Poté se skupinka rozešla a holčina zamířila do lavice. V tom okamžiku vstoupil do děje třetí hoch, který podle svědectví ostatních žáků udeřil dívku dvakrát do hlavy.

„Nikdy se tu před tím nic podobného nestalo. Incidentu jsme zabránit nemohli. Jsem si jist, že škola nikterak nepochybila a celá záležitost nás velmi mrzí," vyjádřil se k nešťastné události ředitel školy Ivan Truhlička. 

„Vzhledem k nízkému věku pachatelů se k celé události nebudeme vyjadřovat," řekl nám tiskový mluvčí krajského ředitelství policie Jan Čížkovský.

ODHALENÍ

Na celou věc se přišlo na začátku následující vyučující hodiny, kdy si žákyně stěžovala na bolest hlavy a pravděpodobně oznámila vyučujícímu, co se stalo. Ten okamžitě kontaktoval zástupkyni ředitele. Bylo provedeno základní ošetření s tím, že napadená nejevila žádné známky otřesu mozku a kromě zmíněné bolesti hlavy si na nic jiného nestěžovala. Proto se škola rozhodla kontaktovat její matku, která odvezla za doprovodu jedné z učitelek svoji dceru do nemocnice, kde zůstala hospitalizována po dobu čtyř dnů.

Žákyni v nemocnici navštívily učitelky a o celé situaci s ní mluvily.
Podle nich byla dívka v dobrém stavu a řekla, že by se do školy určitě vrátit chtěla. Momentálně je ale stále v domácím léčení. Jaký je současný zdravotní stav dívky, se Deníku nepodařilo zjistit.

OPATŘENÍ

Škola se velmi aktivně podílí na prevenci šikany a v březnu letošního roku proběhlo ve třídě sezení se sdružením Semiramis, které se zabývá prevencí rizikového chování. V té době se vztahy ve třídě jevily jako velmi dobré a nic nenasvědčovalo tomu, že by děti mezi sebou měly nějaké konflikty.

Deníku se podařilo získat k případu názor odborníka, psychologa Jana Laška z Hradce Králové. Podle něj se ze strany hocha jedná o čistý akt agrese a je nutné, aby se chlapci dostala péče psychologa.

„Myslím si, že ten kluk někdy někomu už nějakou ránu uštědřil a je téměř jisté, že svůj čin zopakuje," vysvětluje Lašek.

POSTIH CHLAPCŮ

Všem třem chlapcům byla bezprostředně po incidentu, tedy druhý den, udělena ředitelská důtka.

Hoch, který dívku zranil, už dříve problémy s chováním měl a v tomto pololetí se jedná o jeho druhou ředitelskou důtku. Podle Ivana Truhličky se jeho první trest netýkal agresivního chování, ale neplnění školních povinností a odmlouvání. „Příští týden zasedne pedagogická rada, kde budeme jednat o snížené známce z chování u tohoto žáka," dodává ředitel k trestu.

K návratu žačky Truhlička říká: „Samozřejmě nejdříve budeme vše konzultovat s rodiči. Pokud si například budou přát svoji dceru umístit do jiné třídy, rád jim vyhovím."