Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) má v Ostravě dva předsedy, Janu Vajdíkovou, kterou zvolili účastníci páteční okresení konference, a Lumíra Palyzu, jehož listopadové odvolání podle ústřední kontrolní komise ČSSD neplatí. Jak strana rozkol ve své nejsilnější organizaci v Moravskoslezském kraji vyřeší, není zatím jasné.

"Novou předsedkyní se drtivou většinou hlasů přítomných stala Jana Vajdíková," uvedl v sobotu večer místopředseda okresního výkonného výboru (OVV) strany Adam Rykala. Jenže už předtím ústřední kontrolní komise ČSSD zrušila všechna usnesení listopadové konference a konání páteční ostravské konference zakázala.

Závěry grémia

„Teď je to jasné! Praze jde totiž o to, aby se Ostrava nedostala na březnový sjezd ČSSD a nemohla volit proti příteli předsedovi Bohuslavovi Sobotkovi," zaznělo už v pátek z ostravského tábora sociálních demokratů.

Přímým důkazem je prý lhůta v usnesení konferenci uskutečnit minimálně osmdesát dní od jejího svolání. „Což by vyšlo přesně na sjezd," komentovali to ostravští členové strany.

Závěry grémia podepsané ústředním tajemníkem ČSSD Michalem Kuciánem, které má Deník k dispozici, nařizují pozastavit výkon dvaceti usnesení ostravského okresního výkonného výboru (OVV) z letošního roku. Tedy i svolání konference, na níž by se volil nový okresní předseda.

Dále nabádají, aby ostravští sociální demokraté v této souvislosti „nečinili žádná právní jednání".

A to do vyřešení stížnosti krajského předsedy Miroslava Nováka, který zpochybnil rozhodnutí okresní konference, jež sesadila okresního předsedu výkonného výboru Lumíra Palyzu.

Stanovisko okresní kontrolní komise

„Delegáti okresní konference se však vyslovili pro její konání. Pro bylo 15 organizací, konference tedy byla svolána a jednala," řekl místopředseda OVV ČSSD Adam Rykala. Ten spolustraníkům četl dopis z Prahy.

Někteří poté vyslovili mínění, že podle určitého právního výkladu politickému grémiu nepřísluší vydávat takováto nařízení.

"Máme odborné stanovisko, které říká, že grémium nemůže zakazovat realizovat práva dle stanov ČSSD, ani pozastavit usnesení OVV, ani řešit stížnosti," komentoval v sobotu situaci Rykala.

Směrodatné je podle něj stanovisko okresní kontrolní komise, která konstatovala, že usnesení přijatá na listopadové konferenci jsou platná a v souladu se stanovami strany. "Přesto jsme hlasování o odvolání předsedy a členů OVV pro jistotu zopakovali," uvedl dnes Rykala.

Listopadovou konferenci, na níž byli Palyza a několik dalších členů výboru odvoláni, zpochybnil kvůli porušení stanov Novák a celostátní vedení strany jeho stížnosti vyhovělo. "Všechna usnesení z konference byla zrušena," řekl Novák v pátek s tím, že to fakticky znamená, že Palyza je stále předsedou ostravské ČSSD.

Předseda strany Bohuslav Sobotka v pátek v Praze řekl, že na listopadové ostravské konferenci bylo porušeno několik věcí, které se týkají stanov a vnitřních organizačních řádů. Uvedl, že předsednictvo stanovilo termín, do kterého by se měla konference zopakovat, tak, aby mohla včas zvolit delegáty na březnový sjezd sociální demokracie.

Související články: Dění v regionální ČSSD

Vajdíková: Odvolání Palyzy je platnéSvolání okresní konference požadovaly místní organizace ČSSD. Část přítomných, především z porubské místní organizace, v pátek z konference odešla, ale konference byla podle Rykaly usnášeníschopná.
"Jsem si vědoma, že pan Palyza se cítí být po rozhodnutí předsednictva nadále předsedou, ale já jsem přesvědčena stejně jako ostatní, že jeho odvolání bylo platné a především, že nemá podporu většiny členů," uvedla Vajdíková.
Palyza je dlouholetým komunálním politikem a byl lídrem ČSSD v komunálních volbách v roce 2014. Spolustraníci mu jako volebnímu manažerovi vytýkali neúspěch v podzimních krajských volbách i loňský rozpad koalice na ostravském magistrátu. Sociální demokraté tehdy ztratili poprvé od roku 1990 místo ve vedení Ostravy a jsou v opozici.